Rychlé psaní všemi deseti cvičení - Lekce programování: C#

zavřete a začněte psát

C# (C-Sharp) je univerzální programovací jazyk. Byl vyvinut společností Microsoft jako součást .NET Framework.

C# se podobá programovacím jazykům C a C++. C# podporuje silně typované proměnné. C# neumožňuje globální funkce ani proměnné. C# používá jmenné prostory, které poskytují stejnou úroveň izolace jako balíčky Java nebo C++. Jmenné prostory lze importovat.

C# má mechanismus garbage collection, který zabraňuje úniku paměti. Umožňuje nám pracovat s ukazateli adresy paměti, ale pokud použijete tento mechanismus, měl by být označen jako nebezpečný.

C# podobně jako Java je jazyk, který je obvykle spojován s velkými firemními projekty.

Pokud chcete psát rychleji v C#, mohlo by vám to pomoci s vaší firemní kariérou. Psaní v C# se příliš neliší od psaní kódu v Javě nebo C++. V kódu C# jsou tuny složených závorek, které oddělují bloky kódu. Pokud se chcete naučit psát v C-Sharp, měli byste alespoň čas od času použít lekci C# v AgileFingers, abyste si urychlili psaní.