Rychlé psaní všemi deseti cvičení - Lekce programování: JavaScript

zavřete a začněte psát

Tato lekce učí, jak rychleji psát kód JavaScript na klávesnici.

JavaScript používá velmi podobnou syntaxi jako Java. Je to jeden z důvodů, proč má v názvu „Java“. Přestože Java a JavaScirpt mají podobnou syntaxi, oba tyto jazyky se zásadně liší. JavaScript je funkční jazyk, zatímco Java je objektově orientovaná. Přesto došlo v obou jazycích k určitým změnám, které umožnily psát v Javě funkční kód a JavaScript získal některé datové struktury jako třídy, které jsou typické pro objektově orientovaný jazyk.

Co je skvělé na vývoji JavaScriptu, je schopnost rychle vyvíjet kód. Svůj kód můžete okamžitě spustit ve vývojářské konzoli mnoha prohlížečů.

JavaScript je všude na internetu. Stojí za to se naučit psát všemi deseti kódu JavaScript.