Rychlé psaní všemi deseti cvičení - Lekce programování: PHP

zavřete a začněte psát

PHP je univerzální počítačový jazyk, jehož primárním cílem je vytváření webových stránek.

PHP kód je možné nasadit na většinu webových serverů. Výsledkem kompilovaného PHP kódu může být jakýkoli typ dat, ale obvykle se jedná o HTML stránku.

Psaní kódu v PHP pomocí klávesnice je jako psaní kódu JavaScript pomocí JQuery, protože symbol $ se používá velmi intenzivně. Jako variabilní předpona se používá symbol dolaru. Typ proměnné není nutné předem definovat.

Funkce a názvy nerozlišují velká a malá písmena, ale názvy proměnných rozlišují malá a velká písmena. Protože PHP nezávisí na datových typech, je to volně propojený počítačový jazyk.

PHP definuje mnoho různých funkcí. Podporuje také definování tříd. PHP používá složené závorky k oddělení bloků kódu a příkazů, takže jejich psaní je velmi důležité, pokud se chcete naučit psát všemi deseti v PHP. Podobně jako Java používá PHP k ukončení řádků kódu středníky.