Rychlé psaní všemi deseti cvičení - Lekce programování: Python

zavřete a začněte psát

Tato lekce je o psaní kódu Pythonu.

V programovacím jazyce Python je velmi důležitá věc odsazení. Proto byste měli být opatrní při používání "Enter"

Python nepoužívá závorky tak intenzivně jako jazyky jako Java nebo JavaScript. Bloky kódu nekončí středníky, ale novým řádkem.

Python má svou specifickou konvenci vytváření proměnných a názvů metod. V této konvenci jsou slova oddělena podtržítkem. Zatímco název třídy je napsán v (horním) CamelCase (nazývaném také PascalCase nebo StudlyCase).