Maskinskrivning - vad är det?

Maskinskrivning är en metod för att skriva utan att titta på ditt tangentbord. Någon som behärskar maskinskrivning kan hitta tangenter på tangentbordet med muskelminne. Teorin om muskelminne beskrivs i en annan artikel. Den här metoden att skriva ökar din skrivhastighet avsevärt. När du lär dig att skriva snabbare är det viktigare att skriva korrekt än att skriva snabbt, det är ännu bättre att titta på tangentbordet och trycka på tangenten med höger finger än att trycka snabbare med fel. Det handlar om muskelminne.

Historia

Tidigare tangentbordlayouter för de första skrivmaskinerna var alfabetiska. Det var ineffektivt på grund av skrivmaskinens konstruktion. Det var ineffektivt eftersom det orsakade mer utnyttjande av vissa viktiga delar av skrivmaskinerna. Det har ändrats av konstruktörerna. Lika stor belastning på de flesta fingrar har också ökat skrivhastigheten. Olika tangentbordslayout är giltiga för olika språk, t.ex. QWERTY-tangentbord i de engelsktalande länderna och i länder där franska talas, används AZERTY-systemet.

Annan typ av typing

Ett annat viktigaste sättet att skriva in text är en metod som kallas peck typ - den använder två fingrar. Den här metoden är långsammare än beröringstyp, eftersom du istället för att förlita dig på att komma ihåg fingrarnas position måste du hitta en nyckel varje gång du vill klicka på den. Att använda mindre fingrar orsakar också långsammare skrivning.