Lärarzon

Du måste logga in för att kunna använda lärarzonen

I lärarzonen kan du spåra elevernas tangentbordshastighet och noggrannhet.

För att komma igång, skapa en klass ( + uppgift ).

När du väl har skapat en klass kommer du att omdirigeras till klassvisningssidan (listan över alla dina klasser och deras åtkomstkoder finns på ett fodrat papper till vänster på skärmen).

Du kan lägga till elever i en klass ( + studerande ) och tilldela uppgifter till alla elever i en given klass ( + uppgift ).


provklass
+ studerande
studentåtkomstkod
Libby Kate
345345
Murphy Dade
000001
 
+ uppgift
klassrumsarbete
läxa
klassåtkomstkod: C123456

En student kan ansluta till sitt konto inom en klass i studentzonen. För att ansluta anger han / hon en studentåtkomstkod eller en klassåtkomstkod och ett namn som tilldelats den studenten:

 Dade
000001
ansluta
 Kate
123456
kate libby
ansluta
provklass