https://agilefingers.com
annons

Text - "Den Gamles Minnen" Fredrik Berndtson

stäng och börja skriva
Tvenne vårar redan blommat, Tvenne somrars frukter mognat, Tvenne höstars skördar gulnat, Tvenne vintrar jorden svalkat, Sedan jag med staf i handen, Med min rensel uppå ryggen, Vandrade i Finlands bygder, Hörde vilda skogen sucka, Lundens aspar sakta hviska, Hörde forsens herrskarstämma, Lyddes till det glada sorlet Utaf källan, utaf bäcken, Såg i himmelsblåa vattnen Berg och kullar mildt sig spegla, Och på dalens gröna ängar Boskap gladt bland blommor beta, Såg i hyddan frid och trefnad, Frid och trefnad sjelf mig lärde, Lugn och saktmod för mitt hjerta. Ren mot Pingst det led. Af blommor Lyste allt, som blomstra kunde, Gladdes allt, som glädjas kunde. Sol'ns och årets första dotter, Himlens skötbarn, jordens älskling, Våren herrskade i Norden. Det en söndag var. Naturen Som en kyrka var allvarlig, Fridfull som ett Herrans tempel, Och så varm, så glad af kärlek Som en redlig Christens hjerta Icke menskan ensam firar Sabbathsdagen, ej allena Hon i rena högtidskläder Går, att Gud Allsmäktig bedja, Att den Högstes ära sjunga; Äfven foglarna i luften Sina ljud med sången blanda, Äfven blommorna på marken Två med tårar sina skrudar, Äfven böljan, skogen, klippan I ett sken af andakt skimra. Det var afton ren, och solen Satt i vester lik en drottning. Öfver gyllne kronan glänste Thronens blåa silkeshimmel, Och på guldsydd purpursammet Hvilade den höga foten - Trenne barn i skogen lekte, Sprungo i dess pelargångar, Som när gladt i furstesalen Konungsliga piltar täfla. Röda kinder, gyllne lockar Hade en, och sökte blommor; Tittade så skälmskt imellan Löfvens gröna galler. Mörkögd, Tyst men vänlig var den andra; Lekte ständigt kuragömma Med den första. Men den tredje Flög omkring att fjarlar fånga, Klängde uti trädens grenar, Och de andre spratt han gjorde. Trenne barn i skogen lekte, Sprungo i dess pelargångar: Strålen lekte der och skuggan, Vinden sprang i gröna salar. Höga, mildt allvarliga att skåda, Kring mig gran och tall sig reste. Då jag tänkte i mitt sinne, Med mig sjelf jag öfverlade: Ägde jag nu blott en yxa, Skulle jag er hugga neder, Och en stuga här mig bygga; Skulle - Dock, hvems stämmor är det, Som i tyska skogen ljuder, Som i mörka tallen sjunger? Om min yxa ljöd i skogen, Om jag högge träden neder, Skulle trasten mer ej sjunga, Icke tallen, icke granen Breda ut så vackra skuggor Uppå stigen genom skogen. Lätt, som barnet vid sin moders Rika hjerta, här jag andas, Här bland tallarna i skogen. Glad och lugn jag är som lärkan, Hvilken första gången sjunger I det höga blå och skådar Jordens berg och jordens dalar Genom vårens rosenskyar. Herrligt doftar det i skogen! Som en helsa genom sinnet Strömmar luften rik på vällukt Ej från purpurröda rosor Ej från glödände oranger, Men från Nordens blyga blommor, Ifrån alens späda knoppar. Du med vemod uti hjertat, Sorg och saknad uti sinnet, Kom och känn, hur friskt det doftar Uppå stigen genom skogen! Säg, mitt hjerta, hvad du kände, Säg, min själ, hvarpå du tänkte Uppå stigen genom skogen. Så jag tänkte: hvad är ära, Hvad är guld och makt och vällust! Ej behöfver dagen stjernor, Icke solens ljus förgyllas, Klippan ej i harnesk klädas, Blomman ej med färger sminkas. Ej jag törstar efter ära, Efter guld och makt och vällust, Lätt kan sådant den försaka, Hvilken går sin lefnadsbana Tyst som jag nu här i qvällen Uppå stigen genom skogen. Hvad jag kände? - Fråga echo, Som min varma suckan hörde, Fråga himlen, fråga solen, Fråga alla späda blommor Uppå stigen genom skogen! Men hvad är det jag hör brusa, Som på afstånd mäktigt dånar? Icke kan det vara stormen, Ty ej så hans suckar ljuda, Icke så den vildes vingslag. Åskan kan det icke vara, Ty så klar var luften alldrig, Alldrig förr så lätt att andas. Det är Kyro fors, som brusar, Kyro vattenfall, som dånar. Se emellan trädens stammar Ren jag skönjer vattnen skymta; Ren jag häpen står vid stranden, Står som fastvext och förtrollad. Värd var synen väl att skådas, Att beundras och att minnas. Djupast ned i dälden stod jag. Höga åsar, skogbevuxna Reste sig på båda sidor. Solen höll just på att sjunka. Gyllne glänste trädens toppar Der de reste sig på höjden, Vaggande för aftonvinden, Nickande emot hvarandra, Och utöfver dalens vatten Bredde långa, blåa skuggor. Så inunder ögonlockets Mörka, rika silkesfransar Skuggas flickans blåa öga. Men igenom dalens mynning, Högt emellan tvenne klippor, Sjön med kraft sitt fängsel brutit, Krossat vredgad sina bojor. Som en tiger öfver rofvet Öfver klippan han sig kastar, Ned i djupet han sig störtar. Lik ett lejon fram han rusar, Fram med spända senor springer. Skummet stänker kring hans käftar, Sina sidor vildt han piskar, Manen häfs i vreda vågor, Ristas under raseriet. Men när aftonsolens lågor Uti vattnets spegel brunno, Syntes för mitt öga fallet Lik en flod af guld, som bryter Fram utur den sprängda ugnen Och imellan dess ruiner Sina tunga massor rullar. Silfverfradgan samm på vågen, Hvita skummet slog i höjden, Och i gräset invid stranden Gnistrade hvar droppe vatten Som de klaraste demanter, Likt september-nattens stjernor: Djupt och kraftigt likt den stämma, Som på Sinai sig höjde, Vattnets starka ande talte; Slungade med vreda vågen Emot hällen, liksom Moses Sina taflor emot berget. Väldigare röst än forsen Äger sången ej, som ljuder, Då ur fjällens klyftor echo Åskans höga hymner svarar. Men på båda sidor forsen Stodo gäckande den starke, Leende mot vreda böljor, Fredliga och muntra qvarnar; Och i däldens lugna vatten Knappt ett stenkast från den vilde Gungade bland gröna vassen Lugnt en and med sina ungar. Men på tidens ström jag tänkte; Hur han rinner genom lifvet, Än bland fält med rika flöden, Än med brådskad fart bland klippor.
nästa text
nästa lektion
Uppgift Enkel lektion Lektionsgrupp 1000 mest populära ord Tillbaka till testet
det bästa sättet att lära sig maskinskrivning är att använda AgileFingers! *exempeltext /exempeltext Börja skriva Börja skriva. Lycka till! Tryck på tangentbordet och börja skriva Tryck på valfri knapp på ditt eget tangentbord och börja sedan skriva texten Välkommen till AgileFingers! Detta är ditt sista försök för den här uppgiften! Sätt ditt mål Välj en lektion Välj en text Välj eller ladda upp en text Välj en uppgift Grattis! Din poäng uppfyller ditt nuvarande mål. För långsam! Ditt nuvarande mål är För felaktigt! Minsta noggrannhet är Mål uppnått!!! , men först logga in och dina poäng sparas! Alternativ lagras i din webbläsare, inte på användarens konto. Varje konstruktiv feedback är en fantastisk gåva! Välj en text för korrigering Ah, vilken fin dag för vetenskapen!! Ogiltig e-postadress Du är inte inloggad öva Fel vid lagring av data Använd ditt eget, inte det virtuella tangentbordet för att skriva. Slumpmässiga ord Text ord per minut tecken per minut WPM CPM graf Dölj Lektion Uppgift Enkel lektion Lektionsgrupp Text Tangentbordsträning - lära dig att skriva snabbare - AgileFingers Skriv mycket snabbare utan att titta på tangentbordet. Denna högsta kostnadsfria online tangentbordsträning hjälper dig att öka din hastighet och noggrannhet." Bestäm hur snabbt du vill skriva - AgileFingers När du lär dig att skriva snabbare är det viktigt att sätta ett mål. Försök att uppnå det. Om du uppnår målet ställer du in ett högre mål. Tangentbordsträning lektioner - AgileFingers Du kan skriva snabbare. Var och en av dina fingrar skriver i en annan hastighet. Varje finger ansvarar för att klicka på ett visst område på tangentbordet. Öva på att skriva snabbt på fulltexter - AgileFingers Välj en fulltext för att öva snabbt skriva. Tangentbordsträningstest - AgileFingers Testa om du skriver så snabbt som du tror. Om du inte gör det, oroa dig inte. Öva bara mer med AgileFingeres, så småningom kommer du att uppnå ditt mål. Testuppgift Skrivningstest - uppgift: Din åsikt om AgileFingers Dela dina tankar om AgileFingers. Vi kan säkert göra denna kurs bättre. Låt oss arbeta tillsammans om det Lektion Snabbskrivningsövning: Min egen text - AgileFingers Exempeltext - AgileFingers Korrigera en text för en bättre skrivupplevelse i AgileFingers Skriva övning Snabb maskinskrivning Lär dig maskinskrivning genom att spela spel - AgileFingers Att lära sig maskinskrivning är inte det mest behagliga att göra, men AgileFingers gör det mer intressant. Lär dig att skriva snabbare genom att spela ett spel! Får Räddning - tangentbord gaming - AgileFingers Lär dig maskinskrivning genom att spela"Får Räddning" - spel som lär dig att skriva snabbare och mer exakt. Tryck på rätt knapp och få poäng för din mod. Stjärnaord - tangentbord gaming - AgileFingers Lär dig maskinskrivning genom att spela"Stjärnaord" - spel som gör att du skriver mycket snabbare. Detta spel är en del av AgileFingers-kursen. Användarprofil - AgileFingers Användarprofil för AgileFingers Logga in / registrera - AgileFingers Autentisering för AgileFingers inställningar - AgileFingers Inställningar för AgileFingers - online-tangentbordsträning Lär dina elever att skriva snabbare - AgileFingers Område för lärare som vill förbättra sina elever att skriva. Du kan börja en lektion i klassrummet eller tilldela dina elever. Observera hur de skriver snabbare och snabbare. Studentzon för dig som vill lära sig maskinskrivning - AgileFingers Tangentbordsträning. Din lärare kommer att vägleda dig när det gäller att skriva frågor. pekfinger långfinger ringfinger lillfinger alla fingrar rad Lektion: fingrar inre Slumpmässiga ord Slumpmässiga ord och nummer Vanliga ord tal /pekfinger /langfinger /ringfinger /lillfinger /alla-fingrar /rad /lektion /fingrar /inre /random-words /slumpmassiga-ord-nummer /test /singel-lektion /lektioner-grupp /lektioner https://agilefingers.com/sv /text /texter /uppgift /mest-vanliga /laxa /klassrum-arbete /studerande /sammanfattning läxa klassrumsarbete En gång till Försök igen redigera engelsk Texten bör inte vara tom
börja skriva!