skicka textkorrigering

Om du har märkt ett fel i en av fördefinierade texter kan du skicka ett förslag till rättelse av en sådan text. Du kan kopiera hela originaltexten till rutan "korrigeringar" och eliminera felen. Du kan också bara berätta vad som ska korrigeras. Var så specifik som möjligt var felen finns och hur de ska korrigeras. Vi är tacksamma för din hjälp!

"En konungasons öde" John Olof Åberg
"Förrädarens lön" John Olof Åberg
"Mjölnarflickan vid Lützen" John Olof Åberg
"Räfskinnet" John Olof Åberg
"Boken om lille-bror" Gustaf af Geijerstam
"Nils Tufvesson och hans moder" Gustaf af Geijerstam
"Modern: En Berättelse" Ernst Ahlgren
"Det nya lifvet" Johannes Alfthan
"Det sköna bandet" Johannes Alfthan
"En sommarsaga från Finland" Johannes Alfthan
"Noveller och skizzer" Johannes Alfthan
"Det går an" Carl Jonas Love Almqvist
"David Ramms arv" Dan Andersson
"Röda rummet" August Strindberg
"Svarta fanor" August Strindberg
"Nordmanna-Mystik" A. U. Bååth
"Från vargtider och vallpojksår" Josefina Bengts
"Ysaïl: En berättelse från Chicago" Henning Berger
"Dansen på Frötjärn" Hjalmar Bergman
"Eros' begravning" Hjalmar Bergman
"Den Gamles Minnen" Fredrik Berndtson
"På Elghyttan" Elisabeth Beskow
"Elsa" Gustaf Björlin
"Voltaire" Georg Morris Cohen Brandes
"Lifsbilder från finska hem" Minna Canth
"Sigrid Persdotter Bjurcrona" Ernst Didring
"Hans excellens av Madagaskar" Anders Eje
"Havsboken" Anna Lenah Elgström
"Bläck och saltvatten" Albert Engström
"Genom mina guldbågade glasögon" Albert Engström
"Kryss och landkänning" Albert Engström
"Mitt lif och lefverne" Albert Engström
"En prestgård i N-d" Charlotta Falkman
"Nyårsafton" Charlotta Falkman
"Familjen i dalen: Berättelse" Emilie Flygare-Carlén
"Den finska Sampo-myten" Carl Axel Gottlund
"Döda fallet" Per Hallström
"Förbannelse över de otrogna" Frank Heller
"Dagdrömmar - En man utan humor" Gustaf Hellström
"Fågelskytten och andra berättelser" Olof Högberg
"Ett pennskaft som piga" Anton Holtz
"Granriskojan" Axel Gabriel Ingelius
"Guvernanten Celias minnen" Axel Gabriel Ingelius
"Jorden och solsystemet" Karl Brohlin
"Skönhet för alla" Ellen Key
"Så slutades min lek" Maria Kraftman
"Bannlyst" Selma Lagerlöf
"Moralens utveckling" Charles Letourneau
"Lifsbilder från finska hem" Minna Canth
"En qvinna af vår tid" Marie Linder
"Arvid Kurck och hans samtida" Voldemar Lindman
"Elias Lönnrots svenska skrifter" Elias Lönnrot
"Elsa Finne" Axel Lundegård
"En roman om förste konsuln" Mathilda Malling
"Tjuvbandet i Dägerö skärgård" K. A. Melin
"Kolarflickan eller En Wandring i Norrland" Gustaf Henrik Mellin
"Om Tanke- och Yttrandefrihet" John Stuart Mill
"Skärgårdens vår" Arvid Mörne
"Murgrönan" Fredrika Wilhelmina Carstens
"Polarforskningen" Alfred Gabriel Nathorst
"Noveller" Minna Canth
"Kardinalens frieri: En fågelhistoria" Gene Stratton-Porter
"Götiska rummen" August Strindberg
"I Havsbandet" August Strindberg
"Folkungaträdet" Verner von Heidenstam
"Reseanteckningar från Orienten" Georg August Wallin
original text
korrigeringar