Szókártyák
új

Tanuljon angol szókincset úgy, hogy szavakat és kifejezéseket ír be a szókártyákról. A tanulókártya-összefoglaló lehetővé teszi az előrehaladás ellenőrzését, és a tanulni kívánt szókártyák kiválasztását.

 
szókártyákat memorizáltunk
előrehalad
összefoglaló

Emberek

Kinézet

itthon

Bevásárlás

Étel

Elmenni enni

Oktatás és tanulás

Munka

 
 

Hamarosan több szókártyát adunk hozzá.

szókártyák beállításai

A szókártyáknak megvannak a saját beállításaik. A következő módosításokat hajthatja végre a szókincs tanulási élményének testreszabásához:
 • A szókártyák számának kiválasztása gyakorlatonként

  Kiválaszthatja, hogy hány szókártyát szeretne gyakorolni egy gépelés során. Az alapértelmezett szám tíz. Ha kezdő vagy, jó ötlet lehet kisebb mennyiségű szókincs kiválasztása.

 • Az angol nyelv egy változatának kiválasztása

  Kiválaszthatja, hogy a szókártyák az angol nyelv melyik változatát használják: brit vagy amerikai angolt. Mivel a kettő között vannak különbségek, kiválaszthatja a kívánt változatot.

 • A billentyűzet nem támogatott karaktereinek módosítása

  Ha a billentyűzetkiosztás nem támogatja a szókártyákkal gyakorolt nyelv bizonyos speciális karaktereit vagy diakritikusait, a rendszer figyelmen kívül hagyhatja ezeket a karaktereket. A speciális karaktereket lehetőség szerint a legközelebbi latin ábécé megfelelőjeként fogadjuk el. Például, ha a beírandó szó az único, és az unico szót írja be, mert az elrendezés nem támogatja az ékezeteseket, az nem tekinthető hibának.

Fonológiai szimbólumok az angol kiejtésben

Az Nemzetközi Fonetikai Ábécé (IPA) egy szabványosított jelrendszert biztosít a beszélt nyelv hangjainak ábrázolására. Az alábbiakban az angol kiejtéshez tartozó IPA-szimbólumok találhatók példákkal és leírásokkal, beleértve azt is, hogyan ejtik ezeket a hangokat magyarul. Ha nincs megfelelő magyar példa, angol példákat adunk azzal a javaslattal, hogy hasonlóak lehetnek magyar szavakhoz.

Angol magánhangzók

 • /iː/ - mint a see szóban, kiejtve /siː/ (mint az "í" a szí szóban /siː/)
 • /ɪ/ - mint a sit szóban, kiejtve /sɪt/ (mint az "i" a kis szóban /kiʃ/)
 • /e/ - mint a bed szóban, kiejtve /bed/ (mint az "e" a ken szóban /kɛn/)
 • /æ/ - mint a cat szóban, kiejtve /kæt/ (mint az "á" a kátya szóban /kɑːtyɑ/)
 • /ɑː/ - mint a father szóban, kiejtve /ˈfɑːðə/ (mint az "a" a kátya szóban /kɑːtyɑ/)
 • /ɒ/ - mint a hot szóban, kiejtve /hɒt/ (mint az "o" a kot szóban /kot/)
 • /ɔː/ - mint a law szóban, kiejtve /lɔː/ (mint az "ó" a szóban /loː/)
 • /ʊ/ - mint a put szóban, kiejtve /pʊt/ (mint az "u" a put szóban /put/)
 • /uː/ - mint a blue szóban, kiejtve /bluː/ (mint az "ú" a túl szóban /tuːl/)
 • /ʌ/ - mint a cup szóban, kiejtve /kʌp/ (mint az "a" a hat szóban /hɑt/)
 • /ɜː/ - mint a bird szóban, kiejtve /bɜːd/ (mint az "ö" a mög szóban /møg/)
 • /ə/ - mint a sofa szóban, kiejtve /ˈsəʊfə/ (mint az "a" a tánc szóban /tɑːnt͡s/)

Angol kettőshangzók

 • /eɪ/ - mint a say szóban, kiejtve /seɪ/ (mint az "é" a még szóban /meːɡ/)
 • /aɪ/ - mint a my szóban, kiejtve /maɪ/ (mint az "áj" a majom szóban /mɑjom/)
 • /ɔɪ/ - mint a boy szóban, kiejtve /bɔɪ/ (mint az "ój" a boj szóban /boj/)
 • /aʊ/ - mint a now szóban, kiejtve /naʊ/ (mint az "au" a autó szóban /ɑutoː/)
 • /əʊ/ - mint a go szóban, kiejtve /ɡəʊ/ (mint az "ó" a szóban /loː/)
 • /ɪə/ - mint a here szóban, kiejtve /hɪə/ (mint az "ie" a fier szóban /fiːr/)
 • /eə/ - mint a there szóban, kiejtve /ðeə/ (mint az "er" a tér szóban /teːr/)
 • /ʊə/ - mint a tour szóban, kiejtve /tʊə/ (mint az "uó" a luó szóban /luːo/)

Angol mássalhangzók

 • /p/ - mint a pat szóban, kiejtve /pæt/ (mint a "p" a pat szóban /pɑt/)
 • /b/ - mint a bat szóban, kiejtve /bæt/ (mint a "b" a bat szóban /bɑt/)
 • /t/ - mint a tap szóban, kiejtve /tæp/ (mint a "t" a tap szóban /tɑp/)
 • /d/ - mint a dog szóban, kiejtve /dɒɡ/ (mint a "d" a dag szóban /dɑɡ/)
 • /k/ - mint a cat szóban, kiejtve /kæt/ (mint a "k" a kat szóban /kɑt/)
 • /ɡ/ - mint a go szóban, kiejtve /ɡəʊ/ (mint a "g" a gat szóban /ɡɑt/)
 • /f/ - mint a fun szóban, kiejtve /fʌn/ (mint a "f" a fan szóban /fɑn/)
 • /v/ - mint a van szóban, kiejtve /væn/ (mint a "v" a van szóban /vɑn/)
 • /θ/ - mint a think szóban, kiejtve /θɪŋk/ (mint az "th" az angol think szóban /θɪŋk/, hasonló lehet a "t" a tan szóban /tɑn/)
 • /ð/ - mint a this szóban, kiejtve /ðɪs/ (mint az "th" az angol this szóban /ðɪs/, hasonló lehet a "d" a dan szóban /dɑn/)
 • /s/ - mint a sit szóban, kiejtve /sɪt/ (mint az "s" a sit szóban /sit/)
 • /z/ - mint a zoo szóban, kiejtve /zuː/ (mint a "z" a zoo szóban /zuː/)
 • /ʃ/ - mint a she szóban, kiejtve /ʃiː/ (mint az "s" a se szóban /ʃe/)
 • /ʒ/ - mint a measure szóban, kiejtve /ˈmɛʒə/ (mint az "z" a zsa szóban /ʒɑ/)
 • /h/ - mint a hat szóban, kiejtve /hæt/ (mint a "h" a hat szóban /hɑt/)
 • /tʃ/ - mint a church szóban, kiejtve /tʃɜːtʃ/ (mint a "ts" a ts szóban /ts/)
 • /dʒ/ - mint a judge szóban, kiejtve /dʒʌdʒ/ (mint a "dj" a dj szóban /dj/)
 • /m/ - mint a man szóban, kiejtve /mæn/ (mint a "m" a man szóban /mɑn/)
 • /n/ - mint a no szóban, kiejtve /nəʊ/ (mint az "n" a no szóban /no/)
 • /ŋ/ - mint a song szóban, kiejtve /sɒŋ/ (mint az "ng" a ng szóban /ŋ/)
 • /l/ - mint a light szóban, kiejtve /laɪt/ (mint az "l" a light szóban /lɑɪt/)
 • /r/ - mint a red szóban, kiejtve /rɛd/ (mint az "r" a red szóban /rɛd/)
 • /j/ - mint a yes szóban, kiejtve /jɛs/ (mint az "j" a yes szóban /jɛs/)
 • /w/ - mint a we szóban, kiejtve /wiː/ (mint az "v" a v szóban /v/)

Az angol kiejtés egyedi jellemzői

Az angol kiejtést számos egyedi jellemző jellemzi, amelyek hozzájárulnak annak összetettségéhez és egyediségéhez:

 • Magánhangzók sokfélesége: Az angol nyelv széles skálájú magánhangzókkal rendelkezik, beleértve számos monoftongust és diftongust. Ez a sokféleség nehézzé teheti az angol nyelv elsajátítását a nem anyanyelvi beszélők számára, mivel a magánhangzók apró változásai különböző jelentésekhez vezethetnek.
 • Mássalhangzó-csoportok: Az angol nyelv gyakran bonyolult mássalhangzó-csoportokat tartalmaz a szavak elején, közepén és végén. Ezek a csoportok, mint például a "str" a "street" szóban vagy az "lk" a "milk" szóban, nehezen kiejthetők és pontos nyelv- és szájmozgásokat igényelnek.
 • Hangsúly és intonáció: Az angol szavak és mondatok hangsúlyozási mintái döntő szerepet játszanak a jelentés közvetítésében. Az elsődleges és másodlagos hangsúly a szavakon belül, valamint a mondatszintű hangsúly megváltoztathatja egy mondat fókuszát és értelmezését. Az intonációs minták érzelmi árnyalatokat és hangsúlyt is hozzáadnak.
 • Néma betűk: Az angol nyelv számos szót tartalmaz néma betűkkel, például a "k" a "knight" szóban vagy a "b" az "debt" szóban. Ezek a néma betűk történelmi kiejtések maradványai, és gyakran összezavarhatják a tanulókat.
 • Homofonok és homográfok: Az angol nyelv számos szót tartalmaz, amelyek ugyanúgy hangzanak, de eltérő jelentéssel bírnak (homofonok), például a "to", "two" és "too". Vannak olyan szavak is, amelyek ugyanúgy íródnak, de eltérő kiejtéssel és jelentéssel bírnak (homográfok), mint például a "lead" (vezet) és a "lead" (fém).
 • Összekapcsolás és elízió: A folyékony beszédben az angol anyanyelvűek gyakran összekapcsolják a szavakat és kihagyják bizonyos hangokat (elízió). Például a "want to" "wanna" és a "going to" "gonna" lehet. Ezek a jelenségek gyorsabb és összekapcsoltabb angol beszédet eredményezhetnek.
 • Regionális akcentusok és dialektusok: Az angol kiejtés jelentősen eltér a különböző régiókban és országokban. A brit, amerikai, ausztrál és más angol nyelvi változatok jellegzetes akcentussal és kiejtési szabályokkal rendelkeznek, ami néha félreértésekhez vezethet a különböző dialektusok beszélői között.
 • Fonetikai változatosság: Ugyanaz a fonéma eltérően ejthető ki a szó helyzetétől és a környező hangoktól függően. Ez a változatosság további réteget ad az angol kiejtés összetettségéhez.

Angol szókincs

Az angol szókincsépítés jellemzői

Az angol szókincs hatalmas és változatos, latinból, görögből, franciából és más nyelvekből származó szavakat is magában foglal. A kölcsönzésnek ez a gazdag története egy kiterjedt és sokoldalú lexikont eredményezett.

Az angol szavaknak gyakran több jelentése van, és a kontextustól függően különböző beszédrészekként funkcionálhatnak. Ezenkívül az angol szókincs építése nagymértékben támaszkodik a toldalékolásra, ahol elő- és utótagokat adnak a gyökérszavakhoz, hogy új kifejezéseket hozzanak létre. Ez a folyamat lehetővé teszi összetett és árnyalt kifejezések létrehozását.

A gazdag angol szókincs jelentősége

A kiterjedt szókincs elengedhetetlen a hatékony angol nyelvű kommunikációhoz és megértéshez. Számos előnye van:

 • A világos és pontos kifejezés segít elkerülni a félreértéseket.
 • A szövegértés javítása lehetővé teszi az olvasók számára, hogy jobban megértsék a szövegek jelentését.
 • Növekvő műveltség – a gazdag szókincs gyakran az intelligencia és a kompetencia kulcsmutatója.
 • Segít mélyebben foglalkozni a különböző témákkal és ötletekkel.

Az aktív és passzív szókincs megértése angolul

Angolul az aktív szókincs azokra a szavakra utal, amelyeket gyakran használunk beszédben és írásban, míg a passzív szókincs olyan szavakat tartalmaz, amelyeket felismerünk, de ritkán használunk.

Az aktív szókincs elengedhetetlen a mindennapi kommunikációhoz, lehetővé téve számunkra, hogy hatékonyan közvetítsük gondolatainkat és szükségleteinket. Másrészt a passzív szókincs bővíti a megértésünket és a megértésünket összetett anyagok olvasásakor vagy hallgatásakor.

Mindkét típusú szókincs kulcsfontosságú; az aktív szókincs lehetővé teszi a tiszta kifejezést, míg a passzív szókincs javítja a megértést és gazdagítja általános nyelvtudásunkat.

Az angol szókincs online szókártyákkal való tanulásának előnyei

Az online szókártyák, például az AgileFingers szókártyák moduljában elérhetők, rendkívül hatékonyak a szókincs elsajátítására és megtartására. A szókártyák elősegítik az aktív felidézést, ami erősíti a memóriatársításokat. Ezenkívül az online szókártyák kényelme és hozzáférhetősége lehetővé teszi a szókincs rendszeres és következetes gyakorlását.

Az angol szókincs speciális kihívásai

Az angol szókincs egyik sajátos kihívása a homofonok jelenléte – olyan szavak, amelyek ugyanúgy hangzanak, de eltérő jelentéssel és írásmóddal rendelkeznek, mint például az „ők”, „ott” és „ők”. Ezek gyakran összezavarhatják a tanulókat, sőt az anyanyelvi beszélőket is.

Egy másik kihívás a frázis igék használata, amelyek igék és elöljárószavak vagy határozószavak kombinációi, amelyek teljesen új jelentéseket hoznak létre, mint például a „feladni” vagy a „vigyázni”. Ezek elsajátítása jelentősen javíthatja az angol nyelv folyékonyságát és megértését.

Végezetül az angol nyelvű szinonimák nagy száma, amely árnyalt kommunikációt tesz lehetővé, szintén elsöprő lehet a tanulók számára. A szinonimák közötti finom különbségek megértése elengedhetetlen az angol hatékony és ékesszóló használatához.