Tifingersystem lektion 1: f d   j k

luk og begynd at skrive

Venstre-håndtasteregler for lektion 1

Tegnet "f" kan skrives ved at trykke på tasten "F", mens man holder tasterne Alt og Shift nede.

Tegnet "d" kan skrives ved at trykke på tasten "D", mens man holder tasterne Alt og Shift nede.

Efter at have indtastet bogstaverne, skal venstrehånds fingre naturligt vende tilbage til deres basisposition i tastaturets startrække (hvor CapsLock-tasten er placeret).

Højrehåndstastning til lektion 1

Tegnet "j" kan skrives ved at trykke på tasten "J", mens man holder tasterne Alt og Shift nede.

Tegnet "k" kan skrives ved at trykke på tasten "K", mens man holder tasterne Alt og Shift nede.

Efter indtastning af bogstaverne skal højre fingre naturligvis vende tilbage til deres basisposition på tastaturet.

Lad mig dele nogle sjove fakta og tanker om 10 finger system.

Tastatur hjemme række

Tastaturets basisrække, ofte kaldet "hjemmerækken" er et afgørende element i tifingersystem. Hjemmerækken er den, der er placeret i midten af tastaturet. I tilfælde af standard QWERTY-tastaturlayout indeholder startrækken tasterne A, S, D, F, J, K, L og semikolon (;). I tifingersystem skal du placere dine fingre på disse taster som startposition, med venstre fingre hvilende på A, S, D og F, og højre fingre på J, K, L og semikolon ( ;). Tasterne, hvor pegefingrene skal ligge (tasterne F og J) indeholder bump, hvilket gør det nemmere for fingrene at vende tilbage til deres basisposition på tastaturets startrække. Denne strategiske placering giver mulighed for effektiv og præcis indtastning, da fingrene nemt kan nå nabotasterne, hvilket letter en jævnere og hurtigere skriveoplevelse. Mestring af fingerplacering på tastaturets basisrække er grundlæggende for at forbedre skrivehastigheden og minimere fejl, mens du blindskrift.