Ordforråd
ny

Lær engelsk ordforråd ved at skrive ord og sætninger fra ordkort. Flashcard-oversigten giver dig mulighed for at kontrollere dine fremskridt og vælge ordkort at lære.

 
ordkort udenad
fremskridt
resumé

Mennesker

Udseende

Hjem

Handle ind

Mad

Spise ude

Uddannelse og studier

Arbejde

 
 

Flere ordkort vil snart blive tilføjet.

ordkortindstillinger

Ordkortene har deres specifikke indstillinger. Du kan foretage følgende ændringer for at tilpasse din oplevelse med ordforråd:
 • Valg af antal ordkort pr. øvelse

  Du kan vælge, hvor mange ordkort du vil øve dig på under en skrivesession. Standardtallet er ti. At vælge en mindre mængde ordforråd kan være en god idé, hvis du er nybegynder.

 • Valg af en variant af det engelske sprog

  Du kan vælge hvilken variant af engelsk ordkortene skal bruge: britisk eller amerikansk engelsk. Da der er forskelle mellem de to, kan du vælge den variant, du foretrækker.

 • Ændring af ikke-understøttede tastaturtegn

  Hvis dit tastaturlayout ikke understøtter visse specialtegn eller diakritiske tegn på det sprog, du øver med ordkort, kan systemet ignorere nogle af disse tegn. Specialtegn accepteres som deres nærmeste latinske alfabet, når det er muligt. For eksempel, hvis ordet der skal skrives er único, og du skriver unico, fordi dit layout ikke understøtter accenter, vil det ikke blive betragtet som en fejl.

Fonetiske symboler i engelsk udtale

Det Internationale Fonetiske Alfabet (IPA) giver et standardiseret sæt symboler til at repræsentere lydene i det talte sprog. Nedenfor er IPA-symbolerne for engelsk udtale sammen med eksempler og beskrivelser, herunder hvordan disse lyde udtales på dansk. Hvis der ikke findes passende eksempler på dansk, gives engelske eksempler med forslag om, at de kan ligne danske ord.

Engelske vokaler

 • /iː/ - som i see, udtales /siː/ (som "i" i bi /bi/)
 • /ɪ/ - som i sit, udtales /sɪt/ (som "i" i sit /sɪt/)
 • /e/ - som i bed, udtales /bed/ (som "e" i bed /bed/)
 • /æ/ - som i cat, udtales /kæt/ (som "æ" i mæt /mæt/)
 • /ɑː/ - som i father, udtales /ˈfɑːðə/ (som "a" i far /fɑː/)
 • /ɒ/ - som i hot, udtales /hɒt/ (som "o" i kort /kɔrt/)
 • /ɔː/ - som i law, udtales /lɔː/ (som "å" i vår /vɔr/)
 • /ʊ/ - som i put, udtales /pʊt/ (som "u" i hus /hus/)
 • /uː/ - som i blue, udtales /bluː/ (som "u" i bus /bus/)
 • /ʌ/ - som i cup, udtales /kʌp/ (som "o" i kop /kɔp/)
 • /ɜː/ - som i bird, udtales /bɜːd/ (som "ø" i født /fød/)
 • /ə/ - som i sofa, udtales /ˈsəʊfə/ (som "e" i meget /ˈmɑðə/)

Engelske diftonger

 • /eɪ/ - som i say, udtales /seɪ/ (som "ej" i hej /hej/)
 • /aɪ/ - som i my, udtales /maɪ/ (som "ej" i nej /naj/)
 • /ɔɪ/ - som i boy, udtales /bɔɪ/ (som "øj" i drøj /drøj/)
 • /aʊ/ - som i now, udtales /naʊ/ (som "av" i av /av/)
 • /əʊ/ - som i go, udtales /ɡəʊ/ (som "o" i ko /ko/)
 • /ɪə/ - som i here, udtales /hɪə/ (som "i" i vi /vi/)
 • /eə/ - som i there, udtales /ðeə/ (som "æ" i vær /vær/)
 • /ʊə/ - som i tour, udtales /tʊə/ (som "u" i tur /tur/)

Engelske konsonanter

 • /p/ - som i pat, udtales /pæt/ (som "p" i pat /pat/)
 • /b/ - som i bat, udtales /bæt/ (som "b" i bat /bat/)
 • /t/ - som i tap, udtales /tæp/ (som "t" i tap /tap/)
 • /d/ - som i dog, udtales /dɒɡ/ (som "d" i dag /dæj/)
 • /k/ - som i cat, udtales /kæt/ (som "k" i kat /kat/)
 • /ɡ/ - som i go, udtales /ɡəʊ/ (som "g" i /ɡɔ/)
 • /f/ - som i fun, udtales /fʌn/ (som "f" i far /fɑː/)
 • /v/ - som i van, udtales /væn/ (som "v" i vand /van/)
 • /θ/ - som i think, udtales /θɪŋk/ (som "th" i engelsk think /θɪŋk/, kan ligne "t" i tak /tak/)
 • /ð/ - som i this, udtales /ðɪs/ (som "th" i engelsk this /ðɪs/, kan ligne "d" i dag /dæj/)
 • /s/ - som i sit, udtales /sɪt/ (som "s" i sik /sik/)
 • /z/ - som i zoo, udtales /zuː/ (som "z" i zebra /sebra/)
 • /ʃ/ - som i she, udtales /ʃiː/ (som "sj" i sjal /sjal/)
 • /ʒ/ - som i measure, udtales /ˈmɛʒə/ (som "j" i gen /jɛn/)
 • /h/ - som i hat, udtales /hæt/ (som "h" i hat /hat/)
 • /tʃ/ - som i church, udtales /tʃɜːtʃ/ (som "tj" i tjene /tjɛːnə/)
 • /dʒ/ - som i judge, udtales /dʒʌdʒ/ (som "dj" i djævle /djɛvlə/)
 • /m/ - som i man, udtales /mæn/ (som "m" i mand /man/)
 • /n/ - som i no, udtales /nəʊ/ (som "n" i nej /naj/)
 • /ŋ/ - som i song, udtales /sɒŋ/ (som "ng" i lang /laŋ/)
 • /l/ - som i light, udtales /laɪt/ (som "l" i lys /lyːs/)
 • /r/ - som i red, udtales /rɛd/ (som "r" i rot /ʁɔt/)
 • /j/ - som i yes, udtales /jɛs/ (som "j" i ja /ja/)
 • /w/ - som i we, udtales /wiː/ (som "v" i ved /veð/)

Unikke træk ved engelsk udtale

Engelsk udtale er præget af flere unikke træk, der bidrager til dens særpræg og kompleksitet:

 • Vokaldiversitet: Engelsk har en bred vifte af vokallyde, herunder adskillige monoftonger og diftonger. Denne diversitet kan gøre engelsk udfordrende for ikke-modersmålstalere, da små ændringer i vokallyde kan føre til forskellige betydninger.
 • Konsonantklynger: Engelsk indeholder ofte komplekse konsonantklynger i begyndelsen, midten og slutningen af ord. Disse klynger, såsom "str" i "street" eller "lk" i "milk", kan være svære at udtale og kræver præcise tunge- og mundbevægelser.
 • Tryk og intonation: Trykmønstrene i engelske ord og sætninger spiller en afgørende rolle i formidlingen af betydning. Primært og sekundært tryk inden for ord samt tryk på sætningsniveau kan ændre fokus og fortolkning af en sætning. Intonationsmønstre tilføjer også følelsesmæssige nuancer og vægt.
 • Stumme bogstaver: Engelsk indeholder mange ord med stumme bogstaver, såsom "k" i "knight" eller "b" i "debt". Disse stumme bogstaver er rester af historiske udtaler og kan ofte forvirre elever.
 • Homofoner og homografer: Engelsk har mange ord, der lyder ens, men har forskellige betydninger (homofoner), såsom "to", "two" og "too". Der er også ord, der staves ens, men har forskellige udtaler og betydninger (homografer), som "lead" (lede) og "lead" (metal).
 • Forbindelse og elision: I flydende tale forbinder engelsktalende ofte ord sammen og udelader visse lyde (elision). For eksempel kan "want to" blive til "wanna", og "going to" kan blive til "gonna". Disse fænomener kan få talt engelsk til at lyde hurtigere og mere sammenhængende.
 • Regionale accenter og dialekter: Engelsk udtale varierer betydeligt på tværs af forskellige regioner og lande. Britiske, amerikanske, australske og andre varianter af engelsk har karakteristiske accenter og udtaleregler, hvilket nogle gange kan føre til misforståelser mellem talere af forskellige dialekter.
 • Fonemisk variation: Den samme fonem kan udtales forskelligt afhængigt af dens position i et ord og de omkringliggende lyde. Denne variation tilføjer et ekstra lag af kompleksitet til engelsk udtale.

Engelsk ordforråd

Karakteristika ved opbygning af engelsk ordforråd

Det engelske ordforråd er stort og mangfoldigt og omfatter ord, der stammer fra latin, græsk, fransk og andre sprog. Denne rige historie med lån har resulteret i et leksikon, der er både omfattende og alsidigt.

Engelske ord har ofte flere betydninger og kan fungere som forskellige dele af tale afhængigt af kontekst. Derudover bygger engelsk ordforråd i høj grad på affiksering, hvor præfikser og suffikser føjes til rodord for at skabe nye udtryk. Denne proces giver mulighed for at skabe komplekse og nuancerede udtryk.

Vigtigheden af et rigt engelsk ordforråd

Et omfattende ordforråd er afgørende for effektiv kommunikation og forståelse på engelsk. Det har forskellige fordele:

 • At udtrykke klart og præcist hjælper med at undgå misforståelser.
 • Forbedring af læseforståelsen giver læserne mulighed for at forstå teksters betydning mere fuldt ud.
 • Øget lærdom – et rigt ordforråd er ofte en nøgleindikator for intelligens og kompetence.
 • Hjælper med at engagere sig mere i dybden med forskellige emner og ideer.

Forståelse af aktivt og passivt ordforråd på engelsk

På engelsk refererer aktivt ordforråd til de ord, vi ofte bruger i tale og skrift, mens passivt ordforråd omfatter ord, vi genkender, men sjældent bruger.

Aktivt ordforråd er afgørende for daglig kommunikation, hvilket gør os i stand til at formidle vores tanker og behov effektivt. På den anden side udvider passivt ordforråd vores forståelse og forståelse, når vi læser eller lytter til komplekse materialer.

Begge typer ordforråd er afgørende; aktivt ordforråd giver mulighed for et klart udtryk, mens passivt ordforråd forbedrer forståelsen og beriger vores overordnede sprogfærdigheder.

Fordele ved at lære engelsk ordforråd med online ordkort

Online-ordkort, såsom dem, der er tilgængelige i AgileFingers-ordkortmodulet, er yderst effektive til tilegnelse og fastholdelse af ordforråd. Ordkort fremmer aktiv genkaldelse, hvilket styrker hukommelsesassociationer. Derudover gør bekvemmeligheden og tilgængeligheden af online ordkort en mulighed for at øve ordforråd regelmæssigt og konsekvent.

Specifikke udfordringer ved engelsk ordforråd

En af de specifikke udfordringer ved engelsk ordforråd er tilstedeværelsen af homofoner – ord, der lyder ens, men har forskellige betydninger og stavemåder, såsom "deres", "der" og "de er." Disse kan ofte forvirre elever og endda indfødte.

En anden udfordring er brugen af phrasal verber, som er kombinationer af verber og præpositioner eller adverbier, der skaber helt nye betydninger, såsom "give op" eller "se efter." At beherske disse kan betydeligt forbedre flydende og forståelse på engelsk.

Sidst kan det store antal synonymer på engelsk, som giver mulighed for nuanceret kommunikation, også være overvældende for eleverne. At forstå de subtile forskelle mellem synonymer er afgørende for effektivt og veltalende at bruge engelsk.