Tifingersystem lektion 26: Mest almindelige ord 501 - 1000

luk og begynd at skrive

Indhold af en tifingersystem-lektion

Denne tifingersystem-lektion er baseret på ofte brugte ord, der falder inden for rækkevidden af 501 - 1000 med hensyn til almindelig brug.

Lad mig dele nogle sjove fakta og tanker om 10 finger system.

Indtastning af ofte brugte ord

At skrive ofte brugte ord er afgørende for at forbedre din blindskrifts hastighed og nøjagtighed. Disse almindelige ord indgår i blindskriftstimerne, fordi de udgør rygraden i et sprogs ordforråd. Når du øver dig i at skrive disse ord, træner du din muskelhukommelse til at genkende og skrive dem hurtigt og uden fejl. Denne proces er beslægtet med global læsning, hvor du forstår betydningen af et ord ved at se på det som en helhed i stedet for at fokusere på individuelle bogstaver. Tag for eksempel engelsk, som indeholder over 170.000 ord. De fleste engelsksprogede som modersmål bruger typisk omkring 15.000 til 20.000 ordfamilier. At lære variationer af et ord på grund af tider, tilstande, kasus eller personer tæller stadig som ét ord i den samme familie. Effektiv sprogkommunikation afhænger ofte af at kende omkring tusind af de mest almindelige ordfamilier, med blot 800 ord, der giver en 75 procents forståelse af det talte sprog. Ved at øve tifingersystem på disse otte hundrede ofte brugte engelske ord, kan du mestre en betydelig del af sproget. AgileFingers tilbyder med sine 2000-ords tastaturlektioner en praktisk platform til at finpudse dine blindskriftfærdigheder. At skrive tekster er endnu mere engagerende og styrker dit kendskab til almindeligt brugte ord, da de naturligt forekommer hyppigere i skriftligt indhold.