Tifingersystem lektion 5: Lessons 1 - 4

luk og begynd at skrive

Opsummering af lektioner i tifingersystem

Denne blindskrift lektion lærer, hvordan man skriver følgende tegn: "f", "j", "d", "k", "g", "h", "s", "l", "a", "æ", "ø", "e", "i".

Lad mig dele nogle sjove fakta og tanker om 10 finger system.

Hurtigt at skrive hele ord

10 finger system involverer hurtig og præcis indtastning af hele ord. Hurtig indtastning af individuelle nøgler flere gange i rækken bruges til lektioner med 10 finger system; i det virkelige liv sker det sjældent. Når vi øver os i at skrive hele ord, programmerer vi vores muskler til at genkende og gengive almindelige ord hurtigt og uden fejl. Denne teknik er beslægtet med hurtig læsning, hvor vi forstår betydningen af et ord på et øjeblik uden at fokusere på individuelle bogstaver. På engelsk bruger modersmålere typisk omkring 15.000 til 20.000 ord familier dagligt. Kendskab til omkring tusind af de mest almindelige ordfamilier er imidlertid afgørende for at kunne tale effektivt på et sprog. At kende de 800 mest almindelige engelske ord giver dig 75 procent af det talte sprogforståelse. Derfor er det vigtigt at øve sig i at skrive det mest brugte ordforråd, da det betyder så meget i vores kommunikation. Det er en værdifuld færdighed, der accelererer skrivning og hjælper den overordnede sprogforståelse og kommunikation, primært hvis du øver dig i at skrive på et fremmedsprog.