Hurtig blindskrift øvelse - Programmering lektion: Python

luk og begynd at skrive

Denne lektion handler om at skrive Python-kode.

I Python-programmeringssproget er en meget vigtig ting indrykning. Derfor bør du være forsigtig med at bruge "Enter"

Python bruger ikke parenteser så intensivt som sprog som Java eller JavaScript. Kodeblokke slutter ikke med semikolon, men med en ny linje.

Python har sin specifikke konvention om at skabe variabler og metodenavne. Ord er adskilt af en understregning i denne konvention. Hvorimod et klassenavn er skrevet i (øverste) CamelCase (kaldet også PascalCase eller StudlyCase).