send tekstkorrektion

Hvis du har bemærket en fejl i en af de foruddefinerede tekster, kan du sende os et forslag til at rette en sådan tekst. Du kan kopiere hele den originale tekst til"rettelser"-boksen og fjerne fejlene. Du kan også bare fortælle os, hvad der skal rettes. Vær så specifik som muligt, hvor fejlene er, og hvordan de skal rettes. Vi er taknemmelige for din hjælp!

original tekst
rettelser