send tekstkorrektion

Hvis du har bemærket en fejl i en af de foruddefinerede tekster, kan du sende os et forslag til at rette en sådan tekst. Du kan kopiere hele den originale tekst til"rettelser"-boksen og fjerne fejlene. Du kan også bare fortælle os, hvad der skal rettes. Vær så specifik som muligt, hvor fejlene er, og hvordan de skal rettes. Vi er taknemmelige for din hjælp!

"Mit Liv og Levned som jeg selv har forstaaet det" Johannes Fibiger
"Et Juledigt" Hans Frederiksen
"Evangelines Genvordigheder" Elinor Glyn
"Det stille Vand" Albert Gnudtzmann
"Udvalgte Digtninger" Johan L. Heiberg
"Hans Råskov" Knud Hjortø
"Støv og Stjærner" Knud Hjortø
"To verdener" Knud Hjortø
"Korvetten Heimdals Togt til de vestindiske Farvande" Jacob Holm
"Fru Marie Grubbe" Jens P. Jacobsen
"Kongens Fald" Johannes V. Jensen
"Fra det moderne Frankrig" Richard Kaufman
"Fra Mindebo: Jyske Folkeæventyr" Evald Kristensen
"De Danske paa Schelden" Otto G. Lütken
"Livserindringer" Johan N. Madvig
"En adelig Opdager" Richard Marsh
"Med Luftskib til Mars" N. Meyn og A. Klingsey
"Af mit Levned" Johan L. Ussing
"Kaptajnen paa 15 Aar" Jules Verne
"Fædrene æde Druer" Gustav Wied
original tekst
rettelser