kymmensormijärjestelmä kuin karate


Onko mahdollista saavuttaa nopea kirjoitusnopeus lyhyessä ajassa? Olisi niin hienoa, jos se olisi totta. Voit kuitenkin asettaa itsellesi toisen kysymyksen esim. voisitko aloittaa upean salsan tanssimisen 4 päivän harjoittelun jälkeen, vai voisitko oppia karaten 2 viikossa?

Onko kymmensormijärjestelmän oppiminen samanlaista kuin karatea?

Missä kymmensormijärjestelmä muistuttaa karatea? Vaikuttaa siltä, että näillä kahdella toiminnalla ei ole mitään yhteistä. Yritämme selvittää, onko näiden välillä yhtäläisyyksiä.

Kymmensormijärjestelmällä ja kamppailulajeissa on tiukat säännöt ja mallit

Kamppailulajien mestari ei heiluta käsiään ja jalkojaan vasemmalle ja oikealle väärään suuntaan, vaan hän osaa liikkua tarkasti ja lyödä tarkasti ja lujasti. Näppäimistöllä kirjoittaminen vaatii myös lihaskoordinaatiota. Nopean kirjoittamisen taito ei ole napauttaa mahdollisimman nopeasti kahdella sormella mitä tahansa näppäintä tai millään sormella mitään näppäintä. Jokaisella näppäimellä on tiukasti määritetty sormi, eikä sitä pidä painaa eri sormella. Muuten luot tapoja, jotka estävät sinua kirjoittamasta kaikilla kymmenellä sormella. Pahoista kirjoitustavoista luopuminen vie äärimmäisen aikaa, koska sinun on opetettava lihaksesi huonoista tavoista ja juurrutettava niihin uusia malleja.

Näppäimistöllä kirjoittaminen ja karate edellyttävät lihasten käyttöä

Eikö se ole selvää? Ei välttämättä. Kaikki eivät ymmärrä, että lihaksilla "on" muistinsa. Jos opimme väärällä tavalla, saatamme kirjoittaa nopeasti, mutta joka tapauksessa lihakset tottuvat vääriin liikkeisiin. Vastaavasti karatemestarin on ennen nopeiden liikkeiden harjoittelua harjoitettava sitä useita kertoja hitaasti. On tärkeää käyttää oikeaa sormesta näppäimistöön -näppäimen määrityskuviota.

Kymmensormijärjestelmä ja karate sisältävät fyysistä rasitusta

Jokainen yritys vaatii koulutusta. Käsien lihakset väsyvät ajoissa. Ne eivät toimi heti niin pian kuin haluaisit niiden toimivan. Jos joku on kirjoittanut näppäimistöllä vuosia, mutta tekee sen väärin, hänen lihaksensa eivät ole koulutettuja tekemään oikeita liikkeitä. Kädet väsyy. Kirjoitusväsymys on yleinen ongelma monille ihmisille, joiden työ vaatii kirjoittamista pitkiä aikoja. Kymmensormijärjestelmä vähentää kirjoitusväsymystä, koska se korostaa käden, sormien ja ranteen lihasten oikeaa käyttöä. Oikealla asennolla ja käsien asettelulla kymmensormijärjestelmä vähentää lihasten rasitusta, mikä tekee kirjoittamisesta mukavampaa ja vähemmän väsyttävää.

Lihaksia ei pidä rasittaa, mutta käsien lihaksista pitää huolehtia aivan kuten muissakin lajeissa. Ennen jokaista harjoitusta lämmittely on tärkeää. Sama on kirjoittamisen kanssa. Ennen kuin aloitat kirjoittamisen, voit harjoitella ranteiden liikuttamista sormet yhdessä ja hieman koukussa ja sitten kätesi ravistamista lämmittääksesi lihaksesi.

Lihasmuistin kehittäminen kymmensormijärjestelmässä ja karatessa

Lihasmuisti on lihasten kyky muistaa ja toistaa tietty liike tai toiminta ilman tietoista ponnistelua. Kymmensormijärjestelmässä se harjoittelee sormien lihaksia painamaan oikeita näppäimiä katsomatta näppäimistöön. Samoin kamppailulajeissa se sisältää lihasten harjoittamisen suorittamaan tiettyjä tekniikoita, iskuja ja liikkeitä ilman tietoista ponnistelua.

Sekä kymmensormijärjestelmässä että karatessa lihasmuistin kehittäminen on välttämätöntä taidon saavuttamiseksi. Se vaatii johdonmukaista ja toistuvaa oikean tekniikan harjoittelua, jotta lihakset harjoitellaan suorittamaan liike automaattisesti ja ilman virheitä. Molemmat toiminnot vaativat tarkkuutta, ajoitusta ja koordinaatiota, ja lihasmuistilla on tärkeä rooli näiden ominaisuuksien saavuttamisessa.

Nopeus ja tarkkuus verrattuna kymmensormijärjestelmään

Kymmensormijärjestelmä-tekniikalla kirjoitettaessa lihasmuisti mahdollistaa nopean ja tarkan kirjoittamisen, sillä sormet siirtyvät automaattisesti oikeille näppäimille ilman tietoista ponnistelua. Samoin kamppailulajeissa lihasmuisti antaa mestarille mahdollisuuden suorittaa kamppailutekniikoita nopeasti ja tarkasti, kun lihakset reagoivat automaattisesti tilanteeseen ja suorittavat oikean liikkeen.

Lihasmuistin kehittyminen on asteittainen prosessi, joka vaatii jatkuvaa harjoittelua ja sen avulla harjoittaja pystyy suorittamaan tekniikoita sujuvasti ja tehokkaasti. Kymmensormijärjestelmän ansiosta voit kirjoittaa nopeasti ja tarkasti katsomatta näppäimistöä tai tekemättä virheitä. Lihasmuisti karatessa mahdollistaa tekniikoiden suorittamisen nopeasti ja tarkasti, mikä tekee mestarista mahtavan vastustajan taistelussa.

Lihasmuistin kehittämisen edut kymmensormijärjestelmässä ja kamppailulajeissa

Lihasmuistin kehittämisellä kymmensormijärjestelmässä ja kamppailulajeissa on lukuisia etuja fyysisten taitojen lisäksi. Molemmat toiminnot vaativat henkistä keskittymistä, keskittymistä ja kurinalaisuutta, ja lihasmuistin kehittäminen auttaa kehittämään näitä ominaisuuksia.

Kymmensormijärjestelmässä lihasmuistin kehittäminen mahdollistaa keskittymisen kirjoittamasi sisältöön itse kirjoittamisen sijaan. Sen avulla voit kirjoittaa nopeasti ja tehokkaasti vapauttaen henkistä energiaa muihin tehtäviin. Vähemmän muodollisesti sanottuna tavoitteenasi on olla ketterämmät sormet.

Taistelulajeissa lihasmuistin kehittäminen mahdollistaa keskittymisen tilanteeseen ja vastustajaan suoritustekniikoiden sijaan. Sen avulla he voivat reagoida nopeasti ja tehokkaasti vapauttaen henkistä energiaa strategiseen ajatteluun ja nopeaan päätöksentekoon.

Koulutuspaikka

Kun kyse on kamppailulajien harjoittelusta, omistettu harjoituspaikka, kuten kuntosali tai dojo, on menestyksen kannalta ratkaisevan tärkeää. Nämä tilat tarjoavat turvallisen ja tukevan ympäristön tekniikoiden harjoitteluun, ja niissä on tarvittavat laitteet ja tilat tukemaan erilaisia harjoitusrutiineja. Lisäksi harjoituspaikka mahdollistaa johdonmukaisen ja säännöllisen harjoittelun, mikä on avainasemassa mestaruuden edellyttämän lihasmuistin ja fyysisen kuntoilun kehittämisessä. Kymmensormijärjestelmän oppimisen kannalta on myös tärkeää, että on oma paikka. Voit oppia tarkastelemalla näppäimistökaaviota värillisillä näppäimillä ja kirjoittamalla mitä tahansa tekstiä, mutta AgileFingersin kaltainen paikka tekee oppimisesta paljon miellyttävämpää ja tehokkaampaa, koska sitä voidaan säätää erilaisiin yksilöllisiin mieltymyksiin. AgileFingers on konekirjoituksen harjoittajille tarkoitettu kuntosali. Erilaisten harjoitusten ja oppimismenetelmien valikoima tekee oppimisprosessista entistä tehokkaamman AgileFingersissä. Jos olet systemaattinen, voit tehdä oppitunnit yksitellen, jos olet innokas tekemään kaiken samaan aikaan, ota vain koko teksti ja ala harjoitella koko tekstiä, jossa kaikki sormet ovat mukana, jos olet pelaajatyyppi, osaa oppia kymmensormijärjestelmä pelaamalla kirjoituspelejä.

Et saa tuloksia heti

Valitettavasti et opi kirjoittamaan nopeasti ja oikein muutamassa tunnissa tai edes muutamassa päivässä. On parempi levittää nopean kirjoittamisen oppimista pidemmäksi aikaa halutun vaikutuksen saavuttamiseksi. Tulos riippuu tietysti harjoittelun tiheydestä, mutta jotta et turhautuisi ja masentuisi, suosittelemme, että opiskelet usein, ei välttämättä liian intensiivisesti. Useita päiviä peräkkäin 8 tunnin ajan ei tunnu hyvältä ajatukselta. Anna itsellesi aikaa, oppimisprosessin tulee olla miellyttävä, sen ei pitäisi olla kidutusta.

Johtopäätös

Yhteenvetona voidaan todeta, että lihasmuistin kehittäminen on välttämätöntä kymmensormijärjestelmän taitojen saavuttamiseksi sekä kamppailulajeissa. Molemmat toiminnot edellyttävät oikean tekniikan johdonmukaista ja toistuvaa harjoittelua, jotta lihakset suorittavat liikkeen automaattisesti ja virheettömästi. Lihasmuistin kehittäminen mahdollistaa tekniikoiden suorittamisen nopeasti ja tarkasti, mikä vapauttaa henkistä energiaa muihin tehtäviin.