Opettajan vyöhyke

Sinun on kirjauduttava sisään, jotta voit käyttää opettajaaluetta
+ luokkaa
Kun olet luonut kurssin, sinut ohjataan luokan näkymäsivulle. Luettelo kaikista luomistasi luokista ja niiden pääsykoodeista on viiratulla paperilla näytön oikealla puolella.
+ opiskelija
Oppilaan lisääminen koulun luokkaan.
+ tehtävä
Tehtävien antaminen kaikille tietyn luokan oppilaille.

Oppilaiden pääsy luokkaan

Alla näet esimerkkikoulun luokan. Kaksi oppilasta on jo määrätty tälle luokalle.

näyteluokka
+ opiskelija
opiskelijan pääsykoodi
Laine Agneta
000001
Virtanen Juhani
345345
+ tehtävä
luokkatyötä
kotitehtävät
luokan pääsykoodi: C123456

Oppilas voi muodostaa yhteyden oppilasalueella olevaan luokkaan.

Kun luot luokkaa, voit määrittää erilaisia tapoja muodostaa yhteys kyseiseen luokkaan. Ne ovat seuraavat:

 1. Yhteyden muodostaminen pääsykoodin kautta: Jokaisella luokan oppilaalla on pääsykoodi. Tämä on yksinkertaisin tapa muodostaa yhteys luokkaan.
  Esimerkki: 000001
 2. Yhdistäminen antamalla luokan pääsykoodi ja olemassa olevan oppilaan tarkka nimi (kuten se luotiin aiemmin). Tässä tapauksessa nimi on luotava aiemmin.
  Esimerkki: C123456 + agneta laine
 3. Yhdistetään antamalla luokan pääsykoodi ja kirjoittamalla uuden oppilaan nimi, lempinimi jne. Tällä tavalla oppilas luodaan sisällä, eikä opettajan tarvitse luoda kyseistä oppilasta itse.
  Esimerkki: C123456 + Nieminen Liisa

Opettaja voi muuttaa Näitä tapoja päästä luokkaan, esim. aluksi oppilaat voivat lisätä itsensä luokkaan, mutta myöhemmin opettaja voi estää tämän mahdollisuuden.

Tehtävien määrittäminen

On tärkeää ymmärtää, että opettaja voi seurata vain oppilaiden toimintaa opiskelijavyöhykkeellä, eli opettajan luomien tehtävien tuloksia. Opettaja ei voi tarkastella muiden oppilaiden toimintoja AgileFingersissa.

Opettaja jakaa tehtäviä koko luokalle, ei yksittäisille oppilaille.

Jos haluat suorittaa tehtävän, napsauta + tehtävä -linkkiä luokan näkymäsivulla. Voit valita oppitunteja ja tekstejä, jotka opiskelijat suorittavat tehtävässä. Voit luoda mukautettuja tekstejä, jotka lisätään tehtävään – nämä tekstit näkyvät vain opettajaalueella.

Luokalle voidaan määrittää kahdenlaisia tehtäviä:

 • Luokkatyötä - tehtävä, jonka aikaraja on enintään 90 minuuttia. Se sopii nopeisiin tehtäviin, erityisesti luokkahuoneessa tehtyihin. Jos muokkaat olemassa olevaa luokkatyötä, luokkatyön kesto nollautuu sen tallennuksen jälkeen.
 • Kotitehtävät - tehtävä, jolla on viimeinen voimassaolopäivä. Sopii tehtäviin, jotka eivät vaadi nopeaa viimeistelyä.

Jos oppilas suorittaa osan tehtävästä, sitä voi tarkastella opettajaalueen tehtävänäkymässä. Luokkatyötä varten on erityinen painike, joka päivittää opiskelijoiden tulokset sen napsautuksen jälkeen.

Yllä olevat tiedot ovat kaikki, mitä sinun tulee tietää opettajaalueesta. Voit poistaa kaiken luomasi, esimerkiksi poistaa oppilaan tai luokan. Kaikki kyseiselle luokalle tai oppilaalle, tehtävälle tai muulle luomasi tietueet poistetaan. Esimerkiksi luokan poistaminen johtaa siihen, että kaikki sille määrätyt oppilaat ja kaikki oppilaiden tuloksiin liittyvät tehtävät poistetaan jne.

Nyt voimme keskustella yleisistä kymmensormijärjestelmän opetuksen aiheista.

AgileFingers koulussa

AgileFingers-ohjelman avulla opettajat voivat seurata oppilaiden edistymistä järjestelmällisesti ja tarjota kattavan kuvan kunkin oppijan tuloksista. Kotitehtävät ja luokkatehtävien jakamiskyvyn ansiosta opettajat voivat räätälöidä oppitunteja eri luokkatasoille.

AgileFingers antaa opettajille mahdollisuuden ohjata oppilaita kohti kymmensormijärjestelmän hallintaa ja varmistaa, että he kehittävät tehokkaan viestinnän ja tuottavuuden parantamisen tärkeitä taitoja. Opettajan antamien perustehtävien lisäksi oppilaat voivat käyttää kaikkia AgileFingersin ominaisuuksia, kuten pelejä.

Kirjoitusklubi

Opettaja- ja oppilasalueet eivät ole vain kouluja varten. Kuka tahansa voi kirjautua sisään, luoda luokan ja lisätä ihmisiä, jotka suorittavat heidän määräämänsä tehtävät. Tämä ei olisi tyypillinen luokka, vaan kirjoituskerho. Opiskelijat voivat olla seuran perustajan lapsia tai ystäviä. AgileFingers sopii erinomaisesti kotiopetukseen ja kirjoituskerhon luomiseen lapsille.

Emme muuttaneet kirjoituskerhon terminologiaa. Käytämme samoja termejä kuin tyypillinen koululuokka, mutta tämä on vain nimeämiskäytäntö. Yleinen asia on sama: on henkilö, joka jakaa tehtäviä ihmisryhmälle (tai vain yhdelle henkilölle), joka voi saada käsityksen kirjoitustuloksistaan. Kutsutpa sitä sitten kirjoituskerhoksi tai koulutunniksi, tavoitteena on auttaa ryhmää kehittämään näppäimistön kirjoitustaitojaan.

Oppilas voi myös luoda konekirjoituskerhon opetuksen ulkopuoliseksi toiminnaksi. Se voi olla lisätapa saada hyvä arvosana osallistumisesta tietokonetaitojen kehittämiseen.

Miksi opettaa kymmensormijärjestelmä?

Suurin osalla verkkoviestintäämme ja työskentelyämme kyky kirjoittaa nopeasti ja tarkasti voi vaikuttaa suuresti päivittäiseen tuottavuuteen. Kymmensormijärjestelmä-taitojen oppiminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on opiskelijoille tärkeää. Mitä nopeammin opiskelijat alkavat harjoitella pikakirjoitusta, sitä nopeammin he todennäköisesti tulevat taitaviksi. Tämä taito parantaa heidän tehokkuuttaan koulu- ja akateemisissa tehtävissä ja tasoittaa tietä tulevalle ammatilliselle menestykselle.

Kun aloitetaan oppimisprosessi lasten varhaisvuosina, oppilailla on paremmat mahdollisuudet hallita näppäimistön asettelua, parantaa kirjoitusnopeuttaan ja vähentää kirjoitusvirheitä. Varhaisessa kirjoitustunnissa aloittaminen voi myös auttaa oppilaita kehittämään oikeita kirjoitustottumuksia, kuten käsien ja sormien oikean asennon, jota voi olla vaikeampi mukauttaa myöhemmin elämässä.

Lisäksi varhainen altistuminen nopealle kirjoittamiselle antaa opiskelijoille enemmän aikaa sopeutua kymmensormijärjestelmä-menetelmään, mikä tekee kirjoittamisesta heille toisen luonteen. Kun maailma on siirtymässä kohti digitaalista viestintää, kyky kirjoittaa nopeasti ja tarkasti ei ole vain taito - se on välttämättömyys. Akateemisissa esseissä, sähköpostissa tai työpaikkaraporteissa nopeus kirjoittamisen taito voi olla pelin muuttaja. Siksi kirjoitustuntien sisällyttäminen tavanomaiseen opetussuunnitelmaan varhaisesta iästä lähtien auttaa oppilaita pääsemään eteenpäin digitaalisessa maailmassa.

Lisäksi kymmensormijärjestelmä tarjoaa lisäetuja tehokkuuden lisäksi. Tämän taidon hallitseminen voi minimoida tavallisten näppäimistöön liittyvien vammojen, kuten rannekanavaoireyhtymän, riskin. Lisäksi se vähentää merkittävästi kirjoitusvirheiden määrää, mikä varmistaa työsi tarkkuuden ja laadun.

AgileFingersin ansiosta tietojenkäsittelytieteen opettajat voivat tarjota opiskelijoille laajat mahdollisuudet kymmensormijärjestelmän harjoitteluun. Joko erityisillä konekirjoituskursseilla tai kannustamalla konekirjoituskerhon perustamiseen, tämän taidon varhainen edistäminen voi antaa opiskelijoille mahdollisuuden menestyä digitaalisissa pyrkimyksissään ja navigoida luottavaisesti jatkuvasti kehittyvässä tekniikan maisemassa.

Yhteenveto

kymmensormijärjestelmä on tärkeä taito, joka voi auttaa oppilaita menestymään koulussa ja myöhemmällä urallaan. Opettajat voivat varmistaa, että heidän opiskelijansa ovat valmiita tulevaisuuteen opettamalla heille oikeat tekniikat ja tarjoamalla resursseja harjoitteluun. AgileFingersin opettajavyöhyke mahdollistaa useiden kirjoitustuntien tai kirjoituskerhojen luomisen, jotka yhdistävät oppijat. Koordinaattori (jota kutsutaan yleensä opettajaksi) voi määrittää tehtäviä ja ohjata oppilaan edistymistä.

Opettamalla kymmensormijärjestelmää kouluissa opettajat voivat auttaa valmistamaan oppilaita tulevaisuutta varten ja antaa heille arvokkaita elämäntaitoja, jotka kestävät koko elämän. Se on tärkeä osa jokaisen opiskelijan koulutusta, eikä sitä pidä ottaa kevyesti.

Jokaisen oppilaan pitäisi pystyä oppimaan ja harjoittelemaan kymmensormijärjestelmää, ja opettajat voivat auttaa sen toteuttamisessa. Oikeiden ohjeiden, resurssien ja tekniikoiden avulla opiskelijat onnistuvat kirjoitusmatkallaan.