Sanakortit
Uusi

Opi englannin sanastoa kirjoittamalla sanoja ja lauseita sanakorteista. Flashcard-yhteenvedon avulla voit tarkistaa edistymisesi ja valita oppimistasi sanakortteja.

 
sanakortit ulkoa
edistystä
yhteenveto

Ihmiset

Ulkomuoto

Koti

Ostokset

Ruoka

Syödä ulkona

Koulutus ja opiskelu

Tehdä työtä

 
 

Lisää sanakortteja lisätään pian.

sanakorttien asetukset

Sanakorteilla on omat asetukset. Voit mukauttaa sanaston oppimiskokemustasi tekemällä seuraavat muutokset:
 • Sanakorttien määrän valinta harjoitusta kohden

  Voit valita kuinka monta sanakorttia haluat harjoitella kirjoitusistunnon aikana. Oletusluku on kymmenen. Pienemmän sanaston valitseminen voi olla hyvä idea, jos olet aloittelija.

 • Englannin kielen muunnelman valitseminen

  Voit valita, mitä englannin versiota sanakortit käyttävät: britti- vai amerikkalainen englanti. Koska näiden kahden välillä on eroja, voit valita haluamasi vaihtoehdon.

 • Ei-tuettujen näppäimistön merkkien muuttaminen

  Jos näppäimistöasettelu ei tue tiettyjä sanakorttien kanssa harjoittelemasi kielen erikoismerkkejä tai diakriittisiä merkkejä, järjestelmä voi jättää huomioimatta osan näistä merkeistä. Erikoismerkit hyväksytään niiden lähimmiksi latinalaisten aakkosten vastineiksi, jos mahdollista. Jos esimerkiksi kirjoitettava sana on único ja kirjoitat unico, koska asettelusi ei tue aksenttimerkkejä, sitä ei pidetä virheenä.

Englannin ääntämisen foneettiset symbolit

Kansainvälinen foneettinen aakkosto (IPA) tarjoaa standardoidun merkkijärjestelmän puhutun kielen äänteiden esittämiseen. Alla on esitetty IPA-symbolit englannin ääntämiselle yhdessä esimerkkien ja kuvausten kanssa, mukaan lukien miten nämä äänet lausutaan suomeksi. Jos sopivia esimerkkejä suomeksi ei ole, annetaan englanninkielisiä esimerkkejä ehdotuksella, että ne voivat muistuttaa suomen sanoja.

Englannin vokaalit

 • /iː/ - kuten sanassa see, lausutaan /siː/ (kuten "i" sanassa siisti /ˈsiːsti/)
 • /ɪ/ - kuten sanassa sit, lausutaan /sɪt/ (kuten "i" sanassa kiva /ˈkiva/)
 • /e/ - kuten sanassa bed, lausutaan /bed/ (kuten "e" sanassa mene /ˈmene/)
 • /æ/ - kuten sanassa cat, lausutaan /kæt/ (kuten "ä" sanassa käsä /ˈkæsæ/)
 • /ɑː/ - kuten sanassa father, lausutaan /ˈfɑːðə/ (kuten "a" sanassa laama /ˈlaːma/)
 • /ɒ/ - kuten sanassa hot, lausutaan /hɒt/ (kuten "o" sanassa koira /ˈkoira/)
 • /ɔː/ - kuten sanassa law, lausutaan /lɔː/ (kuten "o" sanassa pohja /ˈpohja/)
 • /ʊ/ - kuten sanassa put, lausutaan /pʊt/ (kuten "u" sanassa mutta /ˈmutːa/)
 • /uː/ - kuten sanassa blue, lausutaan /bluː/ (kuten "uu" sanassa tuuli /ˈtuːli/)
 • /ʌ/ - kuten sanassa cup, lausutaan /kʌp/ (kuten "a" sanassa kana /ˈkana/)
 • /ɜː/ - kuten sanassa bird, lausutaan /bɜːd/ (kuten "ö" sanassa könö /ˈkønø/)
 • /ə/ - kuten sanassa sofa, lausutaan /ˈsəʊfə/ (kuten "a" sanassa kana /ˈkana/)

Englannin diftongit

 • /eɪ/ - kuten sanassa say, lausutaan /seɪ/ (kuten "ei" sanassa meidän /ˈmei̯dæn/)
 • /aɪ/ - kuten sanassa my, lausutaan /maɪ/ (kuten "ai" sanassa ainoa /ˈɑinoɑ/)
 • /ɔɪ/ - kuten sanassa boy, lausutaan /bɔɪ/ (kuten "oi" sanassa voitto /ˈvoi̯tːo/)
 • /aʊ/ - kuten sanassa now, lausutaan /naʊ/ (kuten "au" sanassa auttaa /ˈɑutːɑː/)
 • /əʊ/ - kuten sanassa go, lausutaan /ɡəʊ/ (kuten "ou" sanassa koulu /ˈkou̯lu/)
 • /ɪə/ - kuten sanassa here, lausutaan /hɪə/ (kuten "ie" sanassa vieras /ˈvieɾɑs/)
 • /eə/ - kuten sanassa there, lausutaan /ðeə/ (kuten "ä" sanassa ääni /ˈæːni/)
 • /ʊə/ - kuten sanassa tour, lausutaan /tʊə/ (kuten "uo" sanassa luoda /ˈluodɑ/)

Englannin konsonantit

 • /p/ - kuten sanassa pat, lausutaan /pæt/ (kuten "p" sanassa pato /ˈpɑto/)
 • /b/ - kuten sanassa bat, lausutaan /bæt/ (kuten "b" sanassa banaani /ˈbɑnɑːni/)
 • /t/ - kuten sanassa tap, lausutaan /tæp/ (kuten "t" sanassa talo /ˈtɑlo/)
 • /d/ - kuten sanassa dog, lausutaan /dɒɡ/ (kuten "d" sanassa demo /ˈdemo/)
 • /k/ - kuten sanassa cat, lausutaan /kæt/ (kuten "k" sanassa kala /ˈkɑlɑ/)
 • /ɡ/ - kuten sanassa go, lausutaan /ɡəʊ/ (kuten "g" sanassa golf /ɡolf/)
 • /f/ - kuten sanassa fun, lausutaan /fʌn/ (kuten "f" sanassa finaali /ˈfinɑːli/)
 • /v/ - kuten sanassa van, lausutaan /væn/ (kuten "v" sanassa vesi /ˈvesi/)
 • /θ/ - kuten sanassa think, lausutaan /θɪŋk/ (kuten "th" sanassa englannissa think /θɪŋk/, voi olla samankaltainen kuin "t" sanassa talo /ˈtɑlo/)
 • /ð/ - kuten sanassa this, lausutaan /ðɪs/ (kuten "th" sanassa englannissa this /ðɪs/, voi olla samankaltainen kuin "d" sanassa demo /ˈdemo/)
 • /s/ - kuten sanassa sit, lausutaan /sɪt/ (kuten "s" sanassa satu /ˈsɑtu/)
 • /z/ - kuten sanassa zoo, lausutaan /zuː/ (kuten "z" sanassa zulu /ˈzulu/)
 • /ʃ/ - kuten sanassa she, lausutaan /ʃiː/ (kuten "sh" sanassa englannissa shopping /ˈʃɒpɪŋ/)
 • /ʒ/ - kuten sanassa measure, lausutaan /ˈmɛʒə/ (kuten "zh" ranskassa je /ʒə/)
 • /h/ - kuten sanassa hat, lausutaan /hæt/ (kuten "h" sanassa hattu /ˈhɑtːu/)
 • /tʃ/ - kuten sanassa church, lausutaan /tʃɜːtʃ/ (kuten "ts" sanassa kutsu /ˈkut͡su/)
 • /dʒ/ - kuten sanassa judge, lausutaan /dʒʌdʒ/ (kuten "dj" sanassa DJ /diːdʒeɪ/)
 • /m/ - kuten sanassa man, lausutaan /mæn/ (kuten "m" sanassa mama /ˈmɑmɑ/)
 • /n/ - kuten sanassa no, lausutaan /nəʊ/ (kuten "n" sanassa napa /ˈnɑpɑ/)
 • /ŋ/ - kuten sanassa song, lausutaan /sɒŋ/ (kuten "ng" sanassa kenguru /ˈkɛŋɡuru/)
 • /l/ - kuten sanassa light, lausutaan /laɪt/ (kuten "l" sanassa laulu /ˈlɑulu/)
 • /r/ - kuten sanassa red, lausutaan /rɛd/ (kuten "r" sanassa rata /ˈrɑtɑ/)
 • /j/ - kuten sanassa yes, lausutaan /jɛs/ (kuten "j" sanassa joki /ˈjoki/)
 • /w/ - kuten sanassa we, lausutaan /wiː/ (kuten "v" sanassa vesi /ˈvesi/)

Englannin ääntämyksen ainutlaatuiset piirteet

Englannin ääntäminen erottuu useilla ainutlaatuisilla piirteillä, jotka tekevät siitä monimutkaista ja erilaista:

 • Vokaalivariaatio: Englannissa on laaja valikoima vokaaliääniä, mukaan lukien lukuisia monoftongeja ja diftongeja. Tämä moninaisuus voi tehdä englannista haastavaa ei-äidinkielenään puhuville, koska pienet muutokset vokaaliäänissä voivat johtaa erilaisiin merkityksiin.
 • Konsonanttiklusterit: Englannissa on usein monimutkaisia konsonanttiklustereita sanojen alussa, keskellä ja lopussa. Nämä klusterit, kuten "str" sanassa "street" tai "lk" sanassa "milk", voivat olla vaikeita lausua ja vaativat tarkkoja kielen ja suun liikkeitä.
 • Painotus ja intonaatio: Englannin sanojen ja lauseiden painotuskuviot ovat keskeisiä merkityksen välittämisessä. Sanan sisäiset ensisijaiset ja toissijaiset painot sekä lausetason painotus voivat muuttaa lauseen keskittymistä ja tulkintaa. Intonaatiomallit lisäävät myös emotionaalisia vivahteita ja painotuksia.
 • Hiljaiset kirjaimet: Englannissa on monia sanoja, joissa on hiljaisia kirjaimia, kuten "k" sanassa "knight" tai "b" sanassa "debt". Nämä hiljaiset kirjaimet ovat historiallisten ääntämisten jäänteitä ja voivat usein hämmentää opiskelijoita.
 • Homofonit ja homografit: Englannissa on monia sanoja, jotka kuulostavat samalta mutta joilla on eri merkitykset (homofonit), kuten "to", "two" ja "too". On myös sanoja, jotka kirjoitetaan samalla tavalla mutta niillä on eri ääntämiset ja merkitykset (homografit), kuten "lead" (johtaa) ja "lead" (metalli).
 • Sanaliitokset ja äänteiden katoaminen: Sujuvassa puheessa englanninkieliset yhdistävät usein sanoja ja pudottavat tiettyjä ääniä (äänteiden katoaminen). Esimerkiksi "want to" voi muuttua "wanna" ja "going to" voi muuttua "gonna". Nämä ilmiöt voivat saada puhutun englannin kuulostamaan nopeammalta ja yhtenäisemmältä.
 • Alueelliset aksentit ja murteet: Englannin ääntäminen vaihtelee merkittävästi eri alueilla ja maissa. Brittiläiset, amerikkalaiset, australialaiset ja muut englannin variantit sisältävät tunnusomaisia aksentteja ja ääntämissääntöjä, mikä joskus voi johtaa väärinkäsityksiin eri murteiden puhujien välillä.
 • Foneeminen vaihtelu: Sama foneemi voidaan lausua eri tavoin riippuen sen sijainnista sanassa ja ympäröivistä äänistä. Tämä vaihtelu lisää englannin ääntämiseen uuden monimutkaisuuden kerroksen.

Englannin sanasto

Englannin sanaston rakentamisen ominaisuudet

Englannin sanasto on laaja ja monipuolinen, ja se sisältää latinan, kreikan, ranskan ja muiden kielien sanoja. Tämä rikas lainaushistoria on johtanut laajaan ja monipuoliseen sanakirjaan.

Englanninkielisillä sanoilla on usein useita merkityksiä, ja ne voivat toimia eri puheosina kontekstista riippuen. Lisäksi englannin kielen sanaston rakentaminen on vahvasti riippuvainen liitteestä, jossa etuliitteet ja jälkiliitteet lisätään juurisanoihin uusien termien luomiseksi. Tämä prosessi mahdollistaa monimutkaisten ja vivahteikkojen ilmaisujen luomisen.

Rikkaisen englanninkielisen sanaston merkitys

Laaja sanasto on välttämätöntä tehokkaan kommunikoinnin ja englannin kielen ymmärtämisen kannalta. Sillä on useita etuja:

 • Selkeä ja tarkka ilmaisu auttaa välttämään väärinkäsityksiä.
 • Luetun ymmärtämisen parantaminen antaa lukijalle mahdollisuuden ymmärtää tekstin merkityksen täydellisemmin.
 • Kasvava eruditio – rikas sanavarasto on usein älykkyyden ja pätevyyden avainindikaattori.
 • Auttaa syventymään eri aiheisiin ja ideoihin.

Englanninkielisen aktiivisen ja passiivisen sanaston ymmärtäminen

Englannin kielessä aktiivinen sanasto viittaa sanoihin, joita käytämme usein puheessa ja kirjoittamisessa, kun taas passiivinen sanasto sisältää sanoja, jotka tunnistamme mutta joita käytämme harvoin.

Aktiivinen sanasto on välttämätön päivittäisessä viestinnässä, jonka avulla voimme välittää ajatuksemme ja tarpeemme tehokkaasti. Toisaalta passiivinen sanasto laajentaa ymmärrystämme ja ymmärrystämme, kun luemme tai kuuntelemme monimutkaista materiaalia.

Molemmat sanastotyypit ovat tärkeitä; aktiivinen sanasto mahdollistaa selkeän ilmaisun, kun taas passiivinen sanasto parantaa ymmärtämistä ja rikastuttaa yleistä kielitaitoamme.

Edut englannin sanaston oppimisesta online-sanakorttien avulla

Verkkosanakortit, kuten AgileFingers-sanakorttimoduulissa saatavilla olevat, ovat erittäin tehokkaita sanaston hankkimisessa ja säilyttämisessä. Sanakortit edistävät aktiivista muistamista, mikä vahvistaa muistiassosiaatioita. Lisäksi online-sanakorttien mukavuus ja helppokäyttöisyys mahdollistavat sanaston harjoittamisen säännöllisesti ja johdonmukaisesti.

Englannin sanaston erityishaasteet

Yksi englannin sanaston erityishaasteista on homofonien läsnäolo. Sanat, jotka kuulostavat samalta, mutta joilla on eri merkitys ja kirjoitusasu, kuten "heidän", "siellä" ja "he ovat". Nämä voivat usein hämmentää oppijoita ja jopa äidinkielenään puhuvia.

Toinen haaste on fraasiverbien käyttö. Ne ovat verbien ja prepositioiden tai adverbien yhdistelmiä, jotka luovat täysin uusia merkityksiä, kuten "luovuta" tai "huolehtia". Niiden hallitseminen voi parantaa merkittävästi englannin kielen sujuvuutta ja ymmärtämistä.

Lopuksi englanninkielisten synonyymien suuri määrä, mikä mahdollistaa vivahteikkaan viestinnän, voi olla myös ylivoimainen oppijoille. Synonyymien välisten hienovaraisten erojen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää englannin tehokkaan ja kaunopuheisen käytön kannalta.