Nopea kymmensormijärjestelmä harjoitus - Ohjelmointitunti: Bash

sulje ja ala kirjoittaa

Bash on komentokieli ja Unix-kuori. Se on kirjoitettu GNU-projektia varten. Sitä käytetään laajalti oletuskuorena useimmille Linux-jakeluille.

Bash-komennot kirjoitetaan yleensä tekstikuoreen, mutta joukko komentoja (komentosarja) voidaan suorittaa tiedostosta.

Bash-koodia kirjoitettaessa on erittäin hyödyllistä käyttää sarkainnäppäintä tietyn komennon rivin täydentämiseksi automaattisesti.

Bash voi ohjata uudelleen vakiotulosteen ja vakiovirheen.

Toisin kuin monet ohjelmointikielet, bash-skriptit käyttävät laajalti hakasulkeita perinteisten hakasulkeiden sijaan. Koodilohkoerotin on uusi rivi, joten Bashilla kirjoittaminen voi tuntua tutulta komentosarjan kirjoittamiseen Pythonissa.

On erittäin hyödyllistä kirjoittaa nopeasti Bashissa, koska sen komentoja käytetään jokapäiväisessä hallinnollisessa työssä. Muistaaksesi kaikki komennot on parempi kirjoittaa ne liittämisen tai komentosarjan suorittamisen sijaan. Yleensä kirjoitat komentoriville lyhyen joukon ohjeita tai yhden komennon, joten sen kirjoittaminen itse auttaa muistamaan Bash-komennot.