Nopea kymmensormijärjestelmä harjoitus - Ohjelmointitunti: C++

sulje ja ala kirjoittaa

Keskitytään C++-koodin kirjoittamiseen.

C++ perustuu C:hen. Se muistuttaa C:tä lisättyine luokkineen. Se on oliokieli. Nykyään se on oliosuuntautunut, toimiva ja mahdollistaa matalan tason muistinkäsittelyn.

C++ käyttää hakasulkuja erittäin intensiivisesti, koska ne erottavat koodilohkot. C++-koodi muistuttaa useimpia C:n syntaksia. Se mahdollistaa poikkeusten käsittelyn. Se sisältää lambda-lausekkeita (anonyymejä funktioita).

C++ on suunniteltu tehokkaaksi, koska se on melko matalan tason kieli. Sillä on paljon muistinhallintaa. Se on hyvä järjestelmäohjelmoinnissa ja ohjelmistoissa, joiden resurssit ovat rajalliset. Sitä käytetään pelien kehityksessä ja useimmille ihmisille tämä käyttötapaus saattaa olla houkuttelevin.