Lerarenzone

Je moet inloggen om de lerarenzone te gebruiken

Met de leraarzone kunt u de typsnelheid en nauwkeurigheid van het toetsenbord van leerlingen volgen. Je kunt leerlingen samenvoegen in groepen (klassen) en taken toewijzen aan leerlingen binnen die groepen.

Acties binnen de lerarenzone

Er zijn de volgende basisacties die je kunt uitvoeren in de leraarzone:

+ klas
Zodra u een klas heeft aangemaakt, wordt u doorgestuurd naar de klasweergavepagina. De lijst met alle door jou aangemaakte klassen en hun toegangscodes staat op een gelinieerd vel papier aan de rechterkant van het scherm.
+ leerling
Een leerling toevoegen aan een schoolklas.
+ taak
Taken toewijzen aan alle leerlingen van een bepaalde klas.
voorbeeld klasse
+ leerling
toegangscode voor studenten
Bakker Agnes
000001
De Vries Johan
345345
+ taak
werk in de klas
huiswerk
toegangscode voor de klas: C123456

Een leerling kan verbinding maken met een klas in de leerlingzone.

Wanneer je een klas maakt, kun je verschillende manieren definiëren om verbinding te maken met die klas. Het zijn de volgende:

 1. Verbinden via toegangscode: Elke leerling binnen een klas heeft een toegangscode. Dit is de eenvoudigste manier om verbinding te maken met een klas.
  Voorbeeld: 000001
 2. Verbinding maken door een klastoegangscode en de exacte naam (zoals deze eerder is aangemaakt) van een bestaande leerling op te geven. In dit geval moet die naam eerder zijn gemaakt.
  Voorbeeld: C123456 + agnes bakker
 3. Verbinden door een klastoegangscode in te voeren en de naam, bijnaam, enz. van de nieuwe leerling in te voeren. Op deze manier wordt de leerling binnenin aangemaakt en is het niet nodig dat een leraar die leerling zelf aanmaakt.
  Voorbeeld: C123456 + Jansen Petronella

De leraar kan deze manieren om toegang te krijgen tot een klas veranderen. In eerste instantie kunnen leerlingen zichzelf bijvoorbeeld aan de klas toevoegen, maar later kan de leraar deze mogelijkheid blokkeren.

Taken toewijzen

Het is belangrijk om te begrijpen dat de leraar alleen de activiteiten van leerlingen binnen de leerlingzone kan monitoren, d.w.z. de resultaten van taken die door de leraar zijn gemaakt. De leraar kan de activiteiten van andere leerlingen binnen AgileFingers niet bekijken.

De leraar wijst taken toe aan de hele klas, niet aan individuele leerlingen.

Om een taak uit te voeren, klikt u op de link + taak op de weergavepagina van een klas. Je kunt lessen en teksten kiezen die de leerlingen binnen die taak gaan maken. Je kunt aangepaste teksten aanmaken die aan de taak worden toegevoegd - deze teksten zijn alleen zichtbaar binnen de leraarzone.

Er kunnen twee soorten taken aan een klas worden toegewezen:

 • werk in de klas - een taak met een tijdslimiet van maximaal 90 minuten. Het is geschikt voor snelle taken, vooral taken die in een klaslokaal worden uitgevoerd. Als je een bestaande werk-in-de-klas-taak bewerkt, wordt de werk-in-de-klas-duur opnieuw ingesteld nadat je deze hebt opgeslagen.
 • Huiswerk - een taak met een vervaldatum. Geschikt voor taken die geen snelle afwerking vereisen.

Als een leerling een deel van een opdracht maakt, kan dit worden bekeken in de opdrachtweergave in de lerarenzone. Bij werk in de klas is er een speciale knop die de scores van leerlingen ververst nadat erop is geklikt.

Bovenstaande informatie is alles wat je moet weten over de leraarzone. U kunt alles wat u aanmaakt verwijderen, bijvoorbeeld een leerling of een klas verwijderen. Alle records die bij die klas of leerling, een taak of wat dan ook horen, worden verwijderd. Als u bijvoorbeeld een klas verwijdert, worden alle leerlingen die eraan zijn toegewezen en alle taken met de resultaten van de leerlingen verwijderd, enz.

Nu kunnen we enkele algemene onderwerpen bespreken met betrekking tot typen.

AgileFingers op school

Het AgileFingers-programma stelt leraren in staat de voortgang van leerlingen systematisch te volgen, waardoor een uitgebreid beeld ontstaat van de resultaten van elke leerling. Met de mogelijkheid om huishoudelijk werk en klassikale taken toe te wijzen, kunnen docenten lessen afstemmen op verschillende klasniveaus.

AgileFingers stelt leraren in staat leerlingen te begeleiden naar beheersing van blind typen, waardoor ze essentiële vaardigheden ontwikkelen voor effectieve communicatie en hogere productiviteit. Naast de standaardopdrachten die de leraar kan geven, kunnen leerlingen ook gebruik maken van alle AgileFingers-functies, bijvoorbeeld spelletjes.

Typeclub

De leraar- en leerlingzones zijn niet alleen voor scholen. Iedereen kan inloggen, een klas aanmaken en enkele mensen toevoegen die de taken uitvoeren die zij toewijzen. Dit zou geen typische klas zijn, maar een typeclub. De leerlingen kunnen de kinderen of vrienden van de clubmaker zijn. AgileFingers is geweldig voor thuisonderwijs en het creëren van een typeclub voor je kinderen.

We hebben de terminologie voor een typeclub niet veranderd. We gebruiken dezelfde termen als een typische schoolklas, maar dit is slechts een naamgevingsconventie. De essentie is hetzelfde: er is een persoon die taken toewijst aan een groep mensen (of slechts aan één persoon) die inzicht kan krijgen in hun typresultaten. Of je het nu een typeclub of een schoolklas noemt, het doel is om een groep mensen te helpen hun toetsenbordtypevaardigheden te ontwikkelen.

Een leerling kan ook een typeclub oprichten als buitenschoolse activiteit. Het kan een extra manier zijn om een goed cijfer te krijgen voor deelname aan de ontwikkeling van computervaardigheden.

Waarom blind typen leren?

Bij de meeste van onze online communicatie en werkzaamheden kan de mogelijkheid om snel en nauwkeurig te typen een grote invloed hebben op de dagelijkse productiviteit. Het zo vroeg mogelijk aanleren van blind typen vaardigheden is van cruciaal belang voor leerlingen. Hoe eerder leerlingen beginnen met het oefenen van sneltypen, hoe sneller ze dit waarschijnlijk onder de knie zullen krijgen. Deze vaardigheid verhoogt hun efficiëntie bij school- en academische taken en maakt de weg vrij voor toekomstig professioneel succes.

Door het leerproces in de beginjaren van kinderen te starten, hebben leerlingen een betere kans om de toetsenbordindeling onder de knie te krijgen, hun typesnelheid te verbeteren en spelfouten te verminderen. Door vroeg aan de typelessen deel te nemen, kunnen leerlingen ook de juiste typegewoonten ontwikkelen, zoals de juiste hand- en vingerpositie, die later in hun leven moeilijker aan te passen kunnen zijn.

Bovendien geeft een vroege blootstelling aan sneltypen leerlingen meer tijd om zich aan te passen aan de blind typen methode, waardoor typen uiteindelijk een tweede natuur voor hen wordt. Nu de wereld verschuift naar digitale communicatie, is het vermogen om snel en nauwkeurig te typen niet alleen een vaardigheid, maar een noodzaak. Voor academische essays, e-mails of werkplekrapporten kan vaardigheid in snel typen een game-changer zijn. Daarom helpt het integreren van typelessen vanaf jonge leeftijd in hun reguliere leerplan leerlingen vooruit te komen in de digitale wereld.

Bovendien biedt blind typen extra voordelen naast efficiëntie. Het beheersen van deze vaardigheid kan het risico op veelvoorkomende toetsenbordgerelateerde verwondingen, zoals het carpaaltunnelsyndroom, minimaliseren. Bovendien vermindert het aanzienlijk het aantal fouten dat wordt veroorzaakt door typefouten, waardoor de nauwkeurigheid en kwaliteit van uw werk wordt gegarandeerd.

Dankzij AgileFingers kunnen informatica-leraren leerlingen uitgebreide mogelijkheden bieden om blind typen te oefenen. Of het nu gaat om speciale typelessen of door het aanmoedigen van de oprichting van een typeclub, door deze vaardigheid in een vroeg stadium aan te leren, kunnen leerlingen uitblinken in hun digitale inspanningen en met vertrouwen door het steeds evoluerende technologielandschap navigeren.

Samenvatting

Blindtypen is een belangrijke vaardigheid die leerlingen kan helpen succesvol te zijn op school en in hun latere carrière. Leraren kunnen ervoor zorgen dat hun leerlingen voorbereid zijn op de toekomst door hen de juiste technieken aan te leren en hulpmiddelen voor de praktijk te bieden. De lerarenzone in AgileFingers maakt het mogelijk om meerdere typeklassen of typeclubs te creëren die leerlingen samenbrengen. De coördinator (meestal leraar genoemd) kan taken toewijzen en de voortgang van de leerling controleren.

Door blind typen op scholen te onderwijzen, kunnen leraren leerlingen helpen zich voor te bereiden op de toekomst en hen waardevolle levensvaardigheden geven waar ze een leven lang plezier van hebben. Het is een belangrijk onderdeel van de opvoeding van elke leerling en mag niet lichtvaardig worden opgevat.

Elke leerling zou blind typen moeten kunnen leren en oefenen, en leraren kunnen helpen dat mogelijk te maken. Met de juiste begeleiding, hulpmiddelen en technieken zullen leerlingen zeker slagen in hun typereis.