Snell blind typen oefening - Programmeer les: Python

sluit en begin met typen

Deze les gaat over het typen van Python-code.

In de programmeertaal Python is inspringen een heel belangrijk ding. Daarom moet u voorzichtig zijn met het gebruik van "Enter"

Python gebruikt niet zo intensief haakjes als talen als Java of JavaScript. Codeblokken eindigen niet met puntkomma's, maar met een nieuwe regel.

Python heeft zijn specifieke conventie voor het maken van variabelen en methodenamen. Woorden worden in deze conventie gescheiden door een onderstrepingsteken. Terwijl een klassenaam wordt geschreven in (bovenste) CamelCase (ook wel PascalCase of StudlyCase genoemd).