stuur tekstcorrectie

Als u een fout heeft opgemerkt in een van de vooraf gedefinieerde teksten, kunt u ons een suggestie sturen om een dergelijke tekst te corrigeren. U kunt de volledige originele tekst naar het vak "correcties" kopiëren en de fouten elimineren. U kunt ons ook gewoon laten weten wat er moet worden gecorrigeerd. Wees zo specifiek mogelijk waar de fouten zich bevinden en hoe ze moeten worden gecorrigeerd. We zijn je dankbaar voor je hulp!

"Columbus: De ontdekker van Amerika" J.S.C. Abbott
"De vlegeljaren van Pietje Bell" Chris van Abkoude
"De lynch-wet" Gustave Aimard
"Karolingische Verhalen" Josephus Alberdingk Thijm
"Avonturen aan gene zijde van den Evenaar" Kurt von Albrecht
"Bloemensprookjes van Tante Jo" Louisa May Alcott
"Op Eigen Wieken" Louisa May Alcott
"Onder Moeders Vleugels" Louise M. Alcott
"Abydos" Emile Amelineau
"Een feodale familie in Egypte" Emile Amelineau
"Reis door Nubië" Emile Amelineau
"Kleurig en donker" Willem van Amsterdam
"Aan de Zuidpool" Roald Amundsen
"De Noordwestelijke Doorvaart" Roald Amundsen
"De Groote Klaas En De Kleine Klaas" Hans Christian Andersen
"De Oude Straatlantaarn" Hans Christian Andersen
"De Vliegende Koffer" Hans Christian Andersen
"Het Lelijke Jonge Eendje" Hans Christian Andersen
"Zooals Manlief Doet, Is Het Altijd Goed" Hans Christian Andersen
"Geschiedenis van het tijdperk van 25-jarigen vrede" Pieter Andriessen
"Tusschen mal en dwaas" Pieter Andriessen
"Uit Ons Dorp" Pieter Andriessen
"Klimop" Suzanna Maria Andriessen
"Per auto door den Kaukasus naar Perzië" Claude Anet
"Noorsche Volksvertellingen" Peter Christen Asbjørnsen
"Paedagogische Overwegingen" E. W. Asscher
"Gevoel en verstand" Jane Austen
"Mijnheer Snepvangers" Lode Baekelmans
"Avontuurlijke reizen door alle werelddeelen" Johan Hendrik van Balen
"Bekentenissen van een strandvonder" Edmund Banfield
"Op Samoa" Eginhard von Barfus
"In Portugal" Gérard de Beauregard
"Maerten Harpertsz" Johannes Hendrik Been
"Zes maanden op Cuba - Havana" Charles Berchon
"De Ziel van het Noorden" Gino Bertolini
"Van Schooljongen tot Koning" A. Bertrand
"Een strijd om de schatten van Alva" H. Bertrand
"Vier Voordrachten over Theosofie" Annie Besant
"Lotgevallen van een jeugdigen natuuronderzoeker" Lucien Biart
"Kort verhaal van eene aanmerkelijke luchtreis en nieuwe planeetontdekking" Willem Bilderdijk
"Het Verloren Tooverland" Jenny Blicher-Clausen
"Hendrik Conscience - zijn persoon en zijn werk" Eugeen de Bock
"De afstamming van den mensch" J. Boeke
"Noorwegens Letterkunde in de Negentiende Eeuw" R.C. Boer
"Een vliegreisje in het Land der Rijzende Zon" T. Tj. de Boer
"Leven en streven van L. R. Koolemans Beynen" Charles Boissevain
"Wijsheid en schoonheid uit Indie" Henri Borel
"Majoor Frans" Anna Bosboom-Toussaint
"Door Noorwegen" G. Bosch
"Weggeloopen!" James Buckland
"De Eenzame" Cyriel Buysse
"Jonker Willem van Arkel" Eduard Gerdes
"Noorsche mythen uit de Edda's en de sagen" Hélène Adeline Guerber
"Beatrice" H. Rider Haggard
"De ganzen koopman van Neurenberg" Karl Gustav Nieritz
originele tekst
correcties