Tekst - "De vlegeljaren van Pietje Bell" Chris van Abkoude

sluit en begin met typen
Hij was altijd vlug van begrip geweest, had steeds goed geleerd, hoewel hij nooit een buitengewone aanleg voor studie had aan den dag gelegd.

Maar hoe langer hij aan de courant verbonden was, hoe meer de lust tot studeren in hem ontwikkelde.

Hij ondervond iedere dag, wat een massa er nog voor hem te leren was, hij nam een voorbeeld aan de oudere redactieleden, waaronder zich doctors en rechtsgeleerden bevonden.

En langzamerhand begon Pietje zich boeken aan te schaffen.

Het was een bont mengelmoesje, dat is waar, maar hij wenste van alles wat op te pikken en zijn algemene kennis zoveel mogelijk uit te breiden.

Op zijn zeventiende verjaardag gaf zijn vader hem een boekenkast en weldra prijken daarin boeken over Staathuishoudkunde, Elektriciteit, Letterkunde, Spiritisme, Criminele Wetgeving, Encyclopedie, Aardrijkskunde, etc.
etc.
Romans van Henri Borrel naast de Franse Revolutie, de Avonturen van Sherlock Holmes naast de leer van Darwin.
Het kapitaal van Marx naast de Statenbijbel.
Hij las van alles, maar zijn vak vereiste ook, dat hij van alles op de hoogte was.

Pietje werd na enigen tijd als verslaggever naar de Rechtszaal gezonden, en driemaal per week woonde hij er de zittingen van de Arrondissementsrechtbank bij.

Voor dat werk had hij een bijzondere belangstelling opgevat en het leven van de misdadigers begon hem van dag tot dag meer te interesseren.

En langzamerhand kwam hij geheel en al op de hoogte met het leven van hen, die roven en stelen aangenamer en gemakkelijker vinden, dan op een eerlijke wijze aan de kost te komen.

Piet wilde graag meer van hun gewoonten en levenswijze leren kennen, zonder daarbij aan persoonlijk gevaar te denken.

En zijn bekwaamheid in gymnastiek en boksen, het echte Engelse boksen, en de Japanse vechtkunst Jiujitsu zouden hem daarbij wel eens te pas kunnen komen.

Op zekeren morgen zat Piet naast zijn collega's van de andere stadsbladen aan de Perstafel in de Rechtszaal, toen er een jonge man terecht stond wegens het stelen van diamanten en gouden sieraden.

Of eigenlijk gezegd waren er twee beschuldigden, want genoemde jongeman had een medeplichtige gehad, die hem bij de diefstal had geholpen.

Ze hadden het heel slim aangelegd.