Tekst - "Door Noorwegen" G. Bosch

sluit en begin met typen
Naar Noorwegen! Zo klonk het besluit, na het lezen van eene
reisbeschrijving door dat land.

Zoveel moois was wel nergens ter wereld te zien, en schijnbaar in
een niet te groot bestek.

En de reis werd ondernomen; het vele schoons werd gezien - maar dat
niet te grote bestek bleek wel eene te vluchtige gevolgtrekking
te zijn geweest. Voor velen misschien volkomen juist, n.l. voor hen
die over zee in Bergen aankomen, slechts een klein deel van het land
doorkruisen, en dan overstelpt werden door 't vele moois dat ze zien.

Maar ik wilde wat meer; ik wilde zo mogelijk van mijne reis een
indruk van het geheele Noorwegen mede thuis brengen, en begon met
het oog daarop een reisplan te ontwerpen - maar ziet dat ging niet in
den beperkten beschikbaren tijd. Het land is groot, zeer groot! Neem
eens eene kaart van Europa, zeide mij later eens een Noor, en vouw
haar om het zuiden van ons land om, dan zult ge zien dat het noorden
tot ver in Italiƫ reikt. En inderdaad Noorwegen is zo groot, en
bezit zoovele ver, zeer ver uiteenliggende punten, die men dan toch
er eenmaal zijnde, ook bezoeken wil - dat reizigers die over niet
meer dan 15 tot 20 dagen te beschikken hebben, eigenlijk verstandiger
doen, met er niet heen te gaan. Ik was zo verstandig niet en moest al
dadelijk besluiten om het noordelijkste deel met Trondheim, en van het
westelijk deel waarschijnlijk ook de stad Bergen onbezocht te laten;
en voor het overige was... Maar ik hoop dat het u niet vervelen zal
mij van dag tot dag te volgen.