Czym jest bezwzrokowe pisanie?


Pisanie bezwzrokowe to metoda pisania bez patrzenia na klawiaturę. Ci, którzy opanowali pisanie bezwzrokowe, mogą wyszukiwać klawisze na klawiaturze, korzystając z pamięci mięśniowej. Teorię pamięci mięśniowej opisaliśmy w innym artykule AgileFingers. Ta metoda pisania znacznie zwiększa szybkość pisania. Kiedy uczysz się pisać szybciej, ważniejsze jest pisanie poprawnie niż szybkie pisanie. Jeszcze lepiej jest spojrzeć na klawiaturę i wcisnąć dany klawisz właściwym palcem, niż szybciej naciskać niewłaściwym. Dzieje się tak ze względu na sposób funkcjonowania pamięci mięśniowej.

Historia

Dawne układy klawiatury dla pierwszych maszyn do pisania były alfabetyczne. Było to nieskuteczne ze względu na specyfikę konstrukcji maszyny do pisania. Było to nieskuteczne, ponieważ powodowało większą eksploatację niektórych obszarów maszyn do pisania. Konstruktorzy zmienili to w późniejszych modelach maszyn do pisania. Większy nacisk położono na równe obciążenie większości palców. Ta zmiana nie tylko zwiększyła żywotność maszyn do pisania, ale także zwiększyła szybkość pisania. Różne układy klawiatury są bardziej wydajne dla różnych języków, dlatego nie ma jednego wspólnego układu klawiatury. Na przykład klawiatury w krajach anglojęzycznych mają układ QWERTY, aw krajach, w których mówi się po francusku, system AZERTY jest używany znacznie częściej.

Powszechny sposób korzystania z klawiatury

Chociaż technologia pisania na klawiaturze jest tak stara jak maszyny do pisania, większość ludzi nadal nie używa pisania bezwzrokowego. Najczęściej ludzie używają głównie dwóch palców wskazujących. Pisanie w ten sposób jest znacznie wolniejsze niż pisanie dotykowe, ponieważ zamiast zapamiętywać położenie palców, musisz znaleźć klawisz za każdym razem, gdy chcesz go kliknąć. Używanie mniejszej liczby palców powoduje również wolniejsze pisanie i zmęczenie palców wskazujących.

AgileFingers

Istnieje wiele programów do nauczania technik pisania bezwzrokowego. Jednak zawsze można coś poprawić. Mamy nadzieję, że AgileFingers jest sposobem na ulepszenie metody nauki pisania bezwzrokowego. Korzyści płynące z szybszego pisania są tak znaczące, że warto poświęcić trochę czasu i nauczyć się pisania bezwzrokowego. Warto też pomagać innym w doskonaleniu ich umiejętności – po to istnieje AgileFingers.