Czym jest bezwzrokowe pisanie?

Bezwzrokowe pisanie polega na pisaniu na klawiaturze bez patrzenia na nią. Osoba pisząca bezwzrokowo potrafi odlaneźć klawisz używając pamięci mięśniowej. Teoria dotycząca pamięci mięśniowej jest opisana w innym artuklule. Pisanie bezwzrokowe znacznie przyspiesza prędkość pisania. Gdy uczysz się pisać szybciej, jest ważnym, aby pisać poprawnie, niekoniecznie szybciej. Lepiej, aby nacisnąć nacisnąć właściwy klawisz wolniej, ale poprawnie, niż nacisnąć go szybko i niepoprawnie. Wszystko sprowadza się do mięśniowej pamięci.

Historia

Pirewotne układy klawiatury dla pierwszych maszyn do pisania miały kolejność alfabetyczną. Było to nieefektywne ze względu na specyfikę budowy maszyny do pisania. Eksploatowało to ją, gdyś powodowało większą eksploatację niektórych ważnych jej części. Zostało to zmienione przez konstruktorów maszyn do pisania. Równe obciążenie na większość palców zwiększyło również szybkość pisania. Różne układy klawiatury obowiązują dla różnych języków np. w krajach angoljęzycznych obowiązują klawiatury QWERTY, ale w krajach, gdzie mówi się po francusku, używany jest układ AZERTY.

Inne metody wprowadzania tekstu

Inną najpopularniejszą metodą wprowadzania tekstu jest metoda z użyciem 2 palców. Ta metoda jest wolniejsza niż bezwzrokowe pisanie, ponieważ zamiast polegać na zapamiętaniu pozycji palców, trzeba za każdym razem odszukiwać klawisza, który chce się wcisnąć. Używanie mniejszej ilości palców oznacza wolniejsze pisanie na klawiaturze.