Strefa nauczyciela

Musisz się zalogować, aby korzystać ze strefy nauczyciela

Strefa nauczyciela umożliwia śledzenie szybkości i dokładności pisania na klawiaturze przez uczniów. Możesz łączyć uczniów w grupy (klasy) i przypisywać zadania uczniom w tych grupach.

Działania w strefie nauczyciela

W strefie nauczyciela możesz wykonać następujące podstawowe czynności:

+ klasa
Po utworzeniu klasy zostaniesz przekierowany na stronę widoku klasy. Lista wszystkich stworzonych przez Ciebie klas oraz ich kodów dostępu znajduje się na kartce w linie po prawej stronie ekranu.
+ uczeń
Dodanie ucznia do klasy.
+ zadanie
Przydzielanie zadania wszystkim uczniom danej klasy.

Dostęp do klasy przez uczniów

Poniżej możesz zobaczyć przykładową klasę szkolną. Dwóch uczniów jest już przypisanych do tej klasy.

przykładowa klasa
+ uczeń
kod dostępu ucznia
Kaszubska Aga
000001
Kurpiowski Jan
345345
+ zadanie
praca na lekcji
zadanie domowe
kod dostępu klasy: C123456

Uczeń może połączyć się z klasą w strefie ucznia.

Tworząc klasę, możesz zdefiniować różne sposoby łączenia się z nią. Są to następujące:

 1. Łączenie za pomocą kodu dostępu: każdy uczeń w klasie ma kod dostępu. Jest to najbardziej podstawowy sposób łączenia się z klasą.
  Przykład: 000001
 2. Łączenie poprzez podanie kodu dostępu do klasy i dokładnego imienia (takiego jak zostało wcześniej utworzone) istniejącego ucznia. W takim przypadku nazwa ta musi zostać wcześniej utworzona.
  Przykład: C123456 + aga kaszubska
 3. Łączenie się poprzez wprowadzenie kodu dostępu do klasy i wpisanie imienia, pseudonimu itp. nowego ucznia. W ten sposób uczeń zostaje utworzony wewnątrz i nie ma potrzeby, aby nauczyciel tworzył go samodzielnie.
  Przykład: C123456 + Dolas Franciszek

Nauczyciel może zmienić sposoby dostępu do klasy, np. początkowo uczniowie mogą dodawać się do klasy, ale później nauczyciel może zablokować tę możliwość.

Przydzielanie zadań

Ważne jest, aby zrozumieć, że nauczyciel może monitorować jedynie działania uczniów w strefie ucznia, czyli wyniki zadań stworzonych przez nauczyciela. Nauczyciel nie może przeglądać działań innych uczniów w AgileFingers.

Nauczyciel przydziela zadania całej klasie, a nie poszczególnym uczniom.

Aby przypisać zadanie, kliknij link + zadanie na stronie widoku klasy. Możesz wybrać lekcje i teksty, które uczniowie będą wykonywać w ramach tego zadania. Możesz stworzyć własne teksty, które zostaną dodane do zadania - teksty te będą widoczne tylko w strefie nauczyciela.

Do klasy można przypisać dwa rodzaje zadań:

 • Praca w klasie - zadanie z limitem czasowym do 90 minut. Nadaje się do szybkich zadań, szczególnie tych wykonywanych w klasie. Jeśli edytujesz istniejące zadanie w klasie, czas trwania pracy w klasie zostanie zresetowany po jego zapisaniu.
 • Zadanie domowe - zadanie, które ma określoną datę ważności. Nadaje się do zadań, które nie wymagają szybkiego wykończenia.

Jeśli uczeń wykona część zadania, można to zobaczyć w widoku zadania w Strefie Nauczyciela. W przypadku pracy w klasie dostępny jest specjalny przycisk, który po kliknięciu odświeża wyniki uczniów.

Powyższe informacje to wszystko, co musisz wiedzieć o strefie nauczyciela. Możesz usunąć wszystko, co utworzysz, np. usunąć ucznia lub klasę. Wszystkie rekordy należące do tej klasy lub ucznia, zadania lub czegokolwiek innego, co utworzysz, zostaną usunięte. Na przykład usunięcie zajęć spowoduje usunięcie wszystkich przypisanych do nich uczniów oraz wszystkich zadań z wynikami uczniów itp.

Teraz możemy omówić kilka ogólnych tematów dotyczących nauczania pisania na klawiaturze.

AgileFingers w szkole

Program AgileFingers umożliwia nauczycielom systematyczne monitorowanie postępów uczniów, zapewniając kompleksowy wgląd w wyniki każdego ucznia. Dzięki możliwości przypisywania prac domowych i zadań na zajęciach nauczyciele mogą dostosowywać lekcje do różnych poziomów klas.

AgileFingers umożliwia nauczycielom prowadzenie uczniów w kierunku mistrzostwa w pisaniu bezwzrokowym, zapewniając im rozwój umiejętności niezbędnych do skutecznej komunikacji i wyższej produktywności. Oprócz standardowych zadań, które może zlecić nauczyciel, uczniowie mogą również korzystać ze wszystkich funkcji AgileFingers, np. gier.

Klub pisania

Strefa nauczyciela i ucznia nie jest tylko dla szkół. Każdy może się zalogować, stworzyć klasę i dodać osoby, które wykonają przydzielone mu zadania. To nie byłyby typowe zajęcia, ale klub pisania. Uczestnikami mogą być dzieci lub przyjaciele założyciela klubu. AgileFingers świetnie nadaje się do nauki w domu i tworzenia klubu pisania dla swoich dzieci.

Nie zmieniliśmy terminologii dotyczącej klubu pisania. Używamy tych samych terminów, co typowa klasa szkolna, ale jest to jedynie konwencja nazewnictwa. Zasada jest taka sama: istnieje osoba, która przydziela zadania grupie osób (lub tylko jednej osobie), która może mieć wgląd w wyniki jej pisania. Niezależnie od tego, czy nazwiesz to klubem pisania na klawiaturze, czy klasą szkolną, celem jest pomoc grupie osób w rozwijaniu umiejętności pisania na klawiaturze.

Uczeń może także utworzyć klub pisania na klawiaturze w ramach zajęć pozalekcyjnych. Może to być dodatkowy sposób na uzyskanie dobrej oceny za udział w rozwijaniu umiejętności obsługi komputera.

Dlaczego uczyć pisania bezwzrokowego?

W przypadku większości naszej komunikacji i pracy online umiejętność szybkiego i dokładnego pisania może znacząco wpłynąć na codzienną produktywność. Nauczenie się umiejętności pisania bezwzrokowego na jak najwcześniejszym etapie ma kluczowe znaczenie dla uczniów. Im szybciej uczniowie zaczną ćwiczyć szybkie pisanie, tym szybciej nabędą biegłości w pisaniu. Ta umiejętność zwiększa ich efektywność w zadaniach szkolnych i akademickich oraz toruje drogę do przyszłego sukcesu zawodowego.

Inicjując proces uczenia się w pierwszych latach życia dzieci, uczniowie mają większe szanse na opanowanie układu klawiatury, poprawę szybkości pisania i ograniczenie błędów ortograficznych. Angażowanie się w zajęcia z pisania na klawiaturze może również pomóc uczniom w wyrobieniu właściwych nawyków pisania, takich jak prawidłowe ułożenie dłoni i palców, które może być trudniejsze do skorygowania w późniejszym życiu.

Co więcej, wczesny kontakt z szybkim pisaniem daje uczniom więcej czasu na przyzwyczajenie się do metody pisania bezwzrokowego, dzięki czemu pisanie stanie się dla nich drugą naturą. W obliczu zbliżania się świata do komunikacji cyfrowej umiejętność szybkiego i dokładnego pisania to nie tylko umiejętność – to konieczność. W przypadku esejów akademickich, e-maili lub raportów z pracy biegłość w szybkim pisaniu może zmienić reguły gry. Dlatego włączenie zajęć pisania na klawiaturze do regularnego programu nauczania od najmłodszych lat pomaga uczniom osiągnąć przewagę w cyfrowym świecie.

Ponadto pisanie bezwzrokowe oferuje dodatkowe korzyści wykraczające poza wydajność. Opanowanie tej umiejętności może zminimalizować ryzyko typowych urazów związanych z klawiaturą, takich jak zespół cieśni nadgarstka. Dodatkowo znacznie redukuje błędy spowodowane błędami w pisowni, zapewniając dokładność i jakość Twojej pracy.

Dzięki AgileFingers nauczyciele informatyki mogą zapewnić uczniom ogromne możliwości ćwiczenia pisania bezwzrokowego. Niezależnie od tego, czy chodzi o specjalne zajęcia z pisania na klawiaturze, czy poprzez zachęcanie do tworzenia klubów pisania, rozwijanie tej umiejętności na wczesnym etapie może pomóc uczniom osiągnąć doskonałe wyniki w cyfrowych przedsięwzięciach i pewnie poruszać się po stale zmieniającym się krajobrazie technologii.

Podsumowanie

Pisanie bezwzrokowe to ważna umiejętność, która może pomóc uczniom odnieść sukces w szkole i w późniejszej karierze zawodowej. Nauczyciele mogą zapewnić swoim uczniom przygotowanie na przyszłość, ucząc ich odpowiednich technik i zapewniając zasoby do ćwiczeń. Strefa nauczyciela w AgileFingers umożliwia tworzenie wielu klas pisania lub klubów pisania, które skupiają uczniów. Koordynator (zwykle nazywany nauczycielem) może przydzielać zadania i kontrolować postępy uczniów.

Ucząc pisania bezwzrokowego w szkołach, nauczyciele mogą pomóc przygotować uczniów na przyszłość i zapewnić im cenne umiejętności życiowe, które przydadzą im się przez całe życie. Jest to ważna część edukacji każdego ucznia i nie należy jej lekceważyć.

Każdy uczeń powinien mieć możliwość nauki i ćwiczenia pisania bezwzrokowego, a nauczyciele mogą pomóc w tym. Dzięki odpowiednim wskazówkom, zasobom i technikom uczniowie z pewnością odniosą sukces w swojej przygodzie z pisaniem.