Strefa nauczyciela

Musisz się zalogować, aby korzystać ze strefy nauczyciela

Strefa nauczyciela umożliwia śledzenie szybkości i dokładności pisania na klawiaturze przez uczniów.

Aby rozpocząć, utwórz klasę ( + zadanie ).

Po utworzeniu klasy zostaniesz przekierowany na stronę widoku klasy (lista wszystkich twoich klas i ich kodów dostępu znajduje się na kartce w linie po lewej stronie ekranu).

Możesz dodawać uczniów do klasy ( + uczeń ) i przydzielać zadania wszystkim uczniom danej klasy ( + zadanie ).


przykładowa klasa
+ uczeń
kod dostępu ucznia
Libby Kate
345345
Murphy Dade
000001
 
+ zadanie
praca na lekcji
zadanie domowe
kod dostępu klasy: C123456

Uczeń może połączyć się ze swoim kontem w ramach klasy w strefie studenta. Aby się połączyć, wpisuje kod dostępu ucznia lub kod dostępu do klasy i swoją nazwę:

 Dade
000001
połącz
 Kate
123456
kate libby
połącz
przykładowa klasa