Kurs szybkiego pisania na klawiaturze

 min.
25 WPM
 
maksymalna prędkość z 7 dni
ostatnia
prędkość
prędkość ≥ cel
wykres
 

Darmowy kurs szybkiego pisania na klawiaturze

Kurs szybkiego pisania na klawiaturze ma strukturę zapewniającą stopniową i skuteczną ścieżkę doskonalenia umiejętności pisania. Kurs ma na celu zapoznanie Cię z podstawami pisania na klawiaturze, zaczynając od klawiszy znajdujących się w pobliżu środka klawiatury i stopniowo przechodząc do mniej dostępnych klawiszy, które wymagają użycia słabszych palców, np. pisania małymi palcami w celu dotarcia do zewnętrznych obszarów klawiatury. Dlatego zdecydowanie zaleca się rozpoczęcie kursu pisania na pierwszym ćwiczeniu. Następnie przejdź do kolejnych ćwiczeń z pisania na klawiaturze i wykonaj je w kolejności rosnącej.

Kurs szybkiego pisania na klawiaturze rozpoczyna się od podstawowych ćwiczeń doskonalących technikę pisania przy użyciu określonej grupy klawiszy, które są w jakiś sposób powiązane - znajdują się obok siebie, naprzeciw siebie lub dotyczą określonych typów klawiszy klawiatury, np. tylko klawiszy numerycznych. Ćwiczenia pisania na klawiaturze są uporządkowane od najłatwiejszego do najbardziej złożonego. To systematyczne podejście pozwala wypracować pamięć mięśniową i dobrze zapoznać się z układem klawiatury. Po opanowaniu grupy klawiszy płynnie przejdziesz do następnego zestawu klawiszy, gdzie będziesz nadal doskonalić umiejętności szybkiego pisania na klawiaturze. Ta szczegółowa struktura ćwiczeń pisania na klawiaturze zapewnia zbudowanie solidnych podstaw w pisaniu, zapewniając większą szybkość i dokładność w miarę postępów w kursie pisania.

Jeśli się zastanawiasz, kurs szybkiego pisania na klawiaturze jest bezpłatny. Możesz ćwiczyć tak długo, jak chcesz... Mała rada: jeśli znudzi Ci się kurs szybkiego pisania na klawiaturze, przerzuć się chociaż na jakiś czas na inny rodzaj ćwiczeń - wypróbuj mistrz klawiatury w pisaniu tekstów lub zagraj w grę w szybkie pisanie na klawiaturze.

Struktura kursu szybkiego pisania na klawiaturze

Kurs szybkiego pisania na klawiaturze składa się z wielu ćwiczeń pogrupowanych w bloki. Po kilku ćwiczeniach z pisania na klawiaturze następuje podsumowanie tych ćwiczeń oraz kolejne podsumowanie, które dotyczy tych samych klawiszy, ale zawiera duże litery. W przypadku niektórych języków podsumowanie może być tylko jedno.

Kurs szybkiego pisania na klawiaturze składa się z następujących rodzajów ćwiczeń:

  • Ćwiczenia pisania na klawiaturze dla określonych znaków
  • Podsumowanie ćwiczeń z pisania na klawiaturze
  • Ćwiczenia pisania na klawiaturze dla najpopularniejszych słów

Najbardziej podstawowe ćwiczenia pisania na klawiaturze obejmują ćwiczenie kilku określonych znaków. Po kilku takich ćwiczeniach następuje podsumowanie sprawdzające, czy opanowałeś szybkie pisanie na klawiaturze znaków nauczonych w podsumowanych ćwiczeniach pisania na klawiaturze. Po standardowym podsumowaniu następuje podsumowanie tych samych ćwiczeń, które polegają na ćwiczeniu głównie pisania wielkich liter. Końcowe ćwiczenia koncentrują się na popularnych słowach dla danego języka, które uczą, jak opanować wszystkie litery na klawiaturze.

Poznajmy kilka szczegółów na temat kursu pisania na klawiaturze.

Ćwiczenia pisania na klawiaturze poszczególnych klawiszy

To są najbardziej podstawowe ćwiczenia pisania na klawiaturze. Koncentrują się na ćwiczeniu pisania kilku znaków na klawiaturze. Ćwiczenia te można łatwo rozpoznać po ikonach małych rączek.

Niektóre tytuły ćwiczeń zawierają strzałki. Oznacza to, że aby nacisnąć dany klawisz, palec powinien przesunąć się od klawisza w głównym rzędzie klawiatury. Strzałka odzwierciedla kierunek.

Pierwsze ćwiczenia kursu szybkiego pisania na klawiaturze dotyczą pisania liter. Po omówieniu wszystkich liter koncentrujemy się na liczbach.

Z pewnością najtrudniejsze ćwiczenia pisania na klawiaturze to te dotyczące znaków specjalnych. Te ćwiczenia pisania na klawiaturze różnią się najbardziej w zależności od używanej klawiatury. Na przykład „ukośnik odwrotny” („\”) może znajdować się w lewym górnym rogu nad klawiszem Enter; w innych poniżej klawisza Enter - w lewym dolnym rogu klawiatury. Układy te mogą się różnić w obrębie tego samego języka.

Efektywne wpisywanie znaków specjalnych jest istotne dla programistów, którzy używają ich w kodowaniu. Jednak większość ludzi musi jedynie wiedzieć, jak wpisać kilka podstawowych znaków specjalnych, takich jak nawiasy klamrowe, przecinek, kropka itp.

Podsumowanie ćwiczeń pisania na klawiaturze w ramach kursu szybkiego pisania na klawiaturze

Podsumowania ćwiczeń z pisania na klawiaturze są zwykle przeprowadzane po czterech ćwiczeniach. Dotyczą wszystkich klawiszy, które były ćwiczone na poprzednich ćwiczeniach.

Te ćwiczenia pisania na klawiaturze zawierają słowa utworzone na podstawie liter nauczanych podczas podsumowanych ćwiczeń. Jeżeli liter jest zbyt mało, aby zbudować odpowiednią liczbę słów, do danego słowa doliczamy maksymalnie 2 litery z wcześniej odbytych ćwiczeń. Ta funkcja może zostać uznana za błąd w kursie pisania, co nie jest prawdą.

Istnieją dwa rodzaje podsumowań ćwiczeń z pisania na klawiaturze: ćwiczenia zawierające wyłącznie małe litery i ćwiczenia dotyczące wielkich liter. Ćwiczenia pisania na klawiaturze uwzględniające wielkie litery uczą szybszego pisania, powtarzając kilka razy pojedynczą wielką literę. Te ćwiczenia pisania na klawiaturze wymagają wpisywania popularnych słów pisanych wielkimi literami.

Ćwiczenia pisania na klawiaturze najpopularniejszych słów

Gdy już opanujesz solidne podstawy szybkiego pisania na klawiaturze podczas ćwiczeń na najbardziej podstawowych ćwiczeń, przejdziesz do kolejnych ćwiczeń, skupiając się na najczęściej używanych słowach. Powtarzanie wpisywania popularnych słów to skuteczny sposób na zwiększenie szybkości i dokładności. Dzieje się tak dlatego, że podczas pisania w świecie rzeczywistym często używamy popularnych słów, które stanowią podstawę naszej komunikacji. Ćwicząc te słowa, rozwiniesz pamięć mięśniową i będziesz mógł je pisać bez zastanowienia, co pozwoli ci skupić się na mniej popularnych słowach i złożonych zdaniach, które wymagają większej uwagi i precyzji.

Ćwiczenie wpisywania popularnych słów w oddzielnych ćwiczeniach kursu szybkiego pisania na klawiaturze ma kluczowe znaczenie dla szybszego ich pisania. 100 najważniejszych słów, zwanych „słowami podstawowymi”, stanowi około 50% pisanego języka angielskiego. Poszczególne osoby używają stosunkowo niewielkiego odsetka całkowitego słownictwa w codziennych rozmowach lub pisaniu. Około 90-95% komunikacji mówionej i pisemnej w języku angielskim składa się z 1000 najczęściej używanych słów. Dlatego nauka poprzez wykonywanie ćwiczeń pisania na klawiaturze najpopularniejszych słów jest tak ważna, aby zwiększyć szybkość i dokładność pisania. Inne języki mogą mieć bogatsze słownictwo niż angielski. Mimo to liczba najpopularniejszych słów w tych językach nie powinna się zbytnio różnić. Niezależnie od tego, jak skomplikowany jest język, wniosek jest taki, że warto ćwiczyć pisanie na klawiaturze najpopularniejszych słów.

Dokładność i szybkość w kursie szybkiego pisania na klawiaturze

Podczas korzystania z naszego bezpłatnego kursu szybkiego pisania na klawiaturze należy pamiętać, że dokładność jest ważniejsza niż szybkość, szczególnie w początkowej fazie nauki. Błędne wpisywanie liter lub innych znaków może utrwalić błędne nawyki pisania. Powtarzające się błędy w pisaniu mogą być trudne do późniejszego poprawienia. Dlatego też należy przede wszystkim skupić się na konsekwentnym naciskaniu właściwych klawiszy.

Szybkość pisania to umiejętność, która w naturalny sposób rozwija się wraz z upływem czasu i praktyką. Nadanie priorytetu dokładności ponad szybkością pozwala rozwijać solidne podstawy umiejętności szybkiego pisania na klawiaturze. Najlepiej podczas szkolenia w ramach kursu szybkiego pisania na klawiaturze naciskać konsekwentnie właściwe klawisze. W ten sposób Twoje palce uczą się swojej pozycji, co pozwala zwiększyć prędkość pisania bez utraty precyzji.

Podczas korzystania z naszego kursu pisania na klawiaturze pamiętaj, że wyścig wygrywa powolna i regularna praca. Poświęć trochę czasu na rozwinięcie umiejętności dokładnego pisania; w odpowiednim czasie znacznie poprawisz swoją szybkość i dokładność. Zaangażuj się w regularne ćwiczenia w ramach kursu szybkiego pisania na klawiaturze i zdobądź biegłość.

Częstotliwość ćwiczenia szybkiego pisania na klawiaturze

Ćwiczenie technik szybkiego pisania w ramach kursu szybkiego pisania na klawiaturze AgileFingers może czasami być męczące. Ćwiczenia są dość monotematyczne, ponieważ obejmują wiele powtarzalnych czynności związanych z pisaniem na klawiaturze. Niestety efektywne rozwijanie pamięci mięśniowej wiąże się z powtarzaniem tych samych czynności. Kiedy często naciskasz ten sam klawisz, Twoje mięśnie przyzwyczajają się do jego położenia.

Spędzanie czasu na kursie szybkiego pisania na klawiaturze jest niezbędne, zwłaszcza jeśli zaczynasz uczyć się szybkiego pisania na klawiaturze. Trudno powiedzieć, ile czasu należy poświęcić na kurs pisania, ponieważ różni ludzie mają różne preferencje i potrzeby. Jeśli masz zamiar ćwiczyć codziennie, a nie masz zbyt wiele czasu na ćwiczenia, poświęć przynajmniej 10 minut dziennie na kurs szybkiego pisania na klawiaturze. Pisanie przez tak krótki czas nie powinno Cię zbytnio znudzić, nawet jeśli oznacza to wpisywanie zawsze tych samych znaków. Pisania bezwzrokowego uczymy się na kursie szybkiego pisania na klawiaturze poprzez wielokrotne naciskanie tego samego klawisza.

Jeśli potrzebujesz przerwy od kursu szybkiego pisania na klawiaturze, a masz już za sobą wszystkie ćwiczenia, spróbuj wpisać jeden z fragmentów tekstu lub zagraj w grę szybkiego pisania na klawiaturze.

Co ćwiczyć po kursie szybkiego pisania na klawiaturze

Gdy już poczujesz się pewnie podczas pisania i będziesz wiedział, gdzie znajduje się każdy palec, nadal możesz brać udział w ćwiczeniach kursu szybkiego pisania na klawiaturze. W ten sposób powinieneś zwiększyć prędkość pisania. Jednak na początku nauki pisania na klawiaturze najważniejszy jest kurs szybkiego pisania. Kiedy piszesz poprawnie, nie patrząc na klawiaturę, możesz skoncentrować się na pisaniu tekstu i ćwiczeniach, które uczą, jak wpisywać najpopularniejsze słowa. Możesz także częściej grać w gry polegające na szybkim pisaniu na klawiaturze, jeśli motywuje Cię to do ćwiczeń.

Dobrze jest też od czasu do czasu wykonać test szybkiego pisania, aby sprawdzić, czy ćwiczenia, które wykonujesz, zwiększają Twoją prędkość.