Nauka Pisania bezwzrokowego dla dzieci


Umiejętność pisania bezwzrokowego jest cenna dla każdego, niezależnie od wieku. Niezwykle korzystne jest rozpoczęcie nauki w dzieciństwie, kiedy mózg jest najbardziej chłonny i zdolny do szybkiego tworzenia nowych połączeń. Naturalne uczenie się, które charakteryzuje dzieci, ułatwia im opanowanie trudnych umiejętności w krótszym czasie niż dorosłym. Warto wykorzystać ten czas i zachęcić dzieci do poszerzania swojej wiedzy. Istnieje kilka bardzo ważnych powodów, dla których dzieci powinny uczyć się pisania bezwzrokowego.

Skrupulatność

Nauka bezwzrokowego pisania na klawiaturze nie jest łatwa i wymaga staranności. Nie można się tego nauczyć w jeden dzień i wymaga powtarzania ćwiczeń. W ten sposób uczy dzieci cierpliwości i że codzienna praca przynosi pozytywne rezultaty na dłuższą metę.

Dokładność i skupienie

Pisanie bezwzrokowe wymaga skupienia całej uwagi na monitorze. W rezultacie dzieci mogą pisać z większą dokładnością i szybciej dostrzegać swoje błędy. Dlatego wpisywanie tekstu zajmuje mniej czasu i zwiększa ich produktywność.

Postawa

Pisanie bezwzrokowe wymaga odpowiedniej postawy. Dzięki codziennym ćwiczeniom pisania bezwzrokowego przy zachowaniu prawidłowej pozycji ciała, dziecko może nauczyć się zdrowych nawyków i uniknąć wad kręgosłupa spowodowanych wielogodzinnym siedzeniem przy biurku.

Kariera

Umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze to niewątpliwa zaleta podczas poszukiwania pracy. Pozwala wyróżnić się na tle innych kandydatów i daje pracodawcy sygnał, że ma do czynienia z osobą dokładną, sumienną i precyzyjną.

Nauka przez zabawę

Naukowcy są zgodni co do tego, że nauka przez zabawę jest najskuteczniejszą formą uczenia się dzieci. W naturalny sposób rozwija ciekawość dziecka i pozwala mu nauczyć się nowych umiejętności. Nauka powinna być zabawą dla dzieci, a nie obowiązkiem. Dlatego AgileFingers oferuje gry do nauki bezwzrokowego pisania. Gra „Uratuj owcę” polega na ćwiczeniu pisania pojedynczych liter. Gra „Star Words” uczy pisania całych słów.

Inwestycja w przyszłość dziecka

Obecnie większość zawodów opiera się na pracy z komputerem, a zatem na pisaniu. W przyszłości możemy spodziewać się dalszej komputeryzacji, więc nauka szybkiego pisania na klawiaturze stanie się niezbędna. Zresztą może przynosić korzyści jeszcze przed rozpoczęciem życia zawodowego. Obecnie coraz więcej zajęć w szkołach i na uczelniach jest prowadzonych na komputerach. W rezultacie dzieci, które potrafią szybko pisać, mają przewagę nad rówieśnikami na wczesnym etapie edukacji, co pomaga im odnosić sukcesy w przyszłości.