Ćwiczenie na szybkie, bezwzrokowe pisanie - Lekcja programowania: Bash

zamknij i zacznij pisać

Bash to język poleceń i powłoka Uniksa. Został napisany dla Projektu GNU. Jest szeroko stosowany jako domyślna powłoka w większości dystrybucji Linuksa.

Polecenia Bash są zwykle pisane w powłoce tekstowej, ale zestaw poleceń (skrypt) można wykonać z pliku.

Podczas pisania kodu basha bardzo przydatne jest użycie klawisza tabulatora do automatycznego uzupełnienia wiersza danego polecenia.

Bash może przekierować standardowe wyjście i standardowy błąd.

W przeciwieństwie do wielu języków programowania, skrypty bash używają w dużej mierze nawiasów kwadratowych zamiast tradycyjnych. Separator bloku kodu to nowa linia, więc pisanie w Bash może wydawać się znajome z pisaniem skryptu w Pythonie.

Szybkie wpisywanie w Bash jest bardzo przydatne, ponieważ jego polecenia są używane w codziennej pracy administracyjnej. Aby zapamiętać wszystkie polecenia, lepiej je wpisać zamiast wklejać lub wykonywać skrypt. Zwykle wpisujesz krótki zestaw instrukcji lub pojedyncze polecenie w wierszu poleceń, więc wpisanie go samodzielnie pomaga zapamiętać polecenia Bash.