Ćwiczenie na szybkie, bezwzrokowe pisanie - Lekcja programowania: JavaScript

zamknij i zacznij pisać

Ta lekcja uczy, jak szybciej wpisywać na klawiaturze kod JavaScript.

JavaScript używa bardzo podobnej składni do Java. Jest to jeden z powodów, dla których ma w nazwie słowo „Java”. Chociaż Java i JavaScirpt mają podobną składnię, oba te języki są zasadniczo różne. JavaScript jest językiem funkcjonalnym, podczas gdy Java jest zorientowana obiektowo. Jednak nastąpiły pewne zmiany w obu językach, które umożliwiły napisanie w Javie kodu funkcjonalnego, a JavaScript otrzymał pewne struktury danych, takie jak klasy, które są typowe dla języka zorientowanego obiektowo.

Wspaniałą cechą programowania w JavaScript jest możliwość szybkiego tworzenia kodu. Możesz uruchomić swój kod natychmiast w konsoli programisty wielu przeglądarek.

JavaScript jest wszędzie w Internecie. Warto nauczyć się bezwzrokowego pisania kodu JavaScript.