https://agilefingers.com
reklama

Teksty - ćwiczenie szybkiego pisania Lekcje - kurs szybkiego pisania

zamknij i zacznij pisać

Lekcja - Najpowszechniejsze słowa 1-500


nie, to, się, na, co, jest, że, do, tak, jak, mnie, ale, mi, za, ja, tu, ty, czy, tym, go, tego, tylko, jestem, po, cię, ma, już, mam, jesteś, może, pan, dla, coś, dobrze, wiem, jeśli, teraz, proszę, od, wszystko, tam, więc, masz, nic, on, być, gdzie, będzie, są, ten, mogę, ciebie, bardzo, sobie, kiedy, ze, wiesz, jej, jeszcze, pani, był, mój, chcę, było, dlaczego, by, przez, nas, tutaj, chcesz, jego, ją, ich, nigdy, żeby, też, kto, naprawdę, przepraszam, bo, mamy, porządku, możesz, dobra, mu, dziękuję, ona, domu, panie, muszę, nawet, chyba, hej, właśnie, prawda, zrobić, te, zawsze, będę, moja, gdy, je, trochę, nam, moje, cześć, bez, nim, była, tej, jesteśmy, dalej, pana, dzięki, wszyscy, musisz, twój, lat, tobą, więcej, ktoś, czas, ta, który, chce, powiedzieć, chodź, dobry, mną, niech, sam, razem, chodzi, czego, boże, stało, musimy, raz, albo, będziesz, dzień, możemy, was, myślę, czym, daj, lepiej, czemu, ludzie, ok, przed, życie, ludzi, robisz, my, niż, tych, kim, rzeczy, myślisz, powiedz, przy, twoja, oni, oczywiście, nikt, siebie, stąd, niego, twoje, miał, jeden, mówi, powiedział, moim, czasu, dziś, im, które, musi, wtedy, taki, aby, pod, dwa, temu, pewnie, takie, cóż, wszystkie, mojego, dużo, wie, znaczy, wygląda, dzieje, mieć, ile, iść, potem, będziemy, dzieci, dlatego, cały, byłem, moją, skąd, szybko, jako, kochanie, stary, trzeba, miejsce, myśli, można, sie, jasne, mojej, wam, swoje, zaraz, wiele, nią, rozumiem, nich, wszystkich, jakieś, jakiś, kocham, idź, tę, mają, mówię, mówisz, dzisiaj, nad, pomóc, takiego, przestań, tobie, jutro, robić, jaki, mamo, kilka, przykro, wiedzieć, ojciec, widzisz, zbyt, zobaczyć, która, ani, tyle, trzy, tą, sposób, miałem, tato, niej, później, pieniądze, robi, kogoś, kiedyś, zanim, widzę, pracy, świetnie, pewno, myślałem, będą, bardziej, życia, długo, och, ponieważ, aż, dni, nocy, każdy, dnia, znowu, oh, chciałem, taka, swoją, twoim, widziałem, stanie, powiem, imię, wy, żebyś, nadzieję, twojej, panu, spokój, słuchaj, rację, spójrz, razie, znam, pierwszy, koniec, chciałbym, we, nami, jakie, posłuchaj, problem, przecież, dobre, nasz, dziecko, drzwi, nasze, miło, czuję, mógł, żyje, jeżeli, człowiek, powiedziałem, gdyby, roku, dom, sama, potrzebuję, wszystkim, zostać, wciąż, dokładnie, mama, którzy, mówić, zamknij, mów, twoją, chwilę, zrobił, samo, idziemy, nadal, jesteście, zabić, były, sobą, kogo, lub, lubię, podoba, minut, bym, chciał, bądź, czegoś, gdzieś, mówiłem, chodźmy, znaleźć, poza, spokojnie, wcześniej, został, rozumiesz, mogą, prawie, wydaje, miała, mały, byłeś, facet, zrobię, macie, żadnych, razy, noc, ciągle, broń, moich, twojego, końcu, pomocy, czekaj, znasz, oczy, weź, idę, halo, dość, innego, pomysł, jakby, trzymaj, jedno, ojca, porozmawiać, pamiętasz, lata, powinieneś, którą, powodu, takim, niczego, powinniśmy, oto, napisy, jednak, świat, pokoju, żebym, sprawy, dwie, samochód, swój, wystarczy, pewien, źle, pozwól, numer, jedną, miejscu, drogi, byłam, dokąd, miłość, panowie, pieniędzy, którego, matka, rano, dwóch, całe, patrz, rzecz, nowy, idzie, wyglądasz, byś, życiu, nimi, nikogo, całą, swojego, świecie, sprawa, dziewczyna, prawo, byli, zostaw, wiedziałem, jedna, widzieć, swoim, kobiety, uważaj, najpierw, właściwie, dam, również, diabła, chcą, którym, zrób, da, jednego, dać, musiał, ręce, powinienem, których, znów, powiedziała, wczoraj, czujesz, zaczekaj, sądzę, śmierć, mówił, podczas, której, całkiem, pracę, żona, pójdę, pamiętam, powiedziałeś, mówią, wiemy, jezu, witam, swoich, telefon, wielu, także, poważnie, skoro, miejsca, robię

najlepszym sposobem na naukę bezwzrokowego pisania jest AgileFingers!
zacznij pisać!