Ćwiczenie na szybkie, bezwzrokowe pisanie - lekcja 7

zamknij i zacznij pisać

W tej lekcji na temat pisania dotykowego nauczysz się pisać małymi palcami. W zależności od posiadanego układu klawiatury może to być nieco łatwiejsze lub trudniejsze. Niektóre klawiatury laptopów lub komputerów stacjonarnych mają 13 klawiszy w górnym rzędzie klawiszy nienumerycznych, inne tylko 12. Zależy to od tego, czy klawiatura, której używasz do pisania, ma duży czy mały klawisz „Enter”.

Możesz pomyśleć, że skoro jest tak wiele układów klawiatury - co najmniej 4 podstawowe, które można znaleźć w ustawieniach AgileFingers, nie ma sensu uczyć się tylko jednego. Możesz pomyśleć, że kiedy zmienisz klawiaturę, będziesz musiał nauczyć się pisać ponownie bez patrzenia na nią. Spokojnie, to nie tak. Istnieją różne różnice w rozmieszczeniu klawiszy dla różnych klawiatur, ale dotyczą one kilku klawiszy klawiatury i są to rzadko używane klawisze, takie jak „|”, „\”, „<” lub „>”. Te niuanse wyglądają inaczej dla różnych języków, ale ucząc się szybkiego pisania, skupiasz się na jednym języku.

Nie widzę żadnych przeciwwskazań do pisania w języku angielskim natywnie przy użyciu układu QWERTY, a następnie przejścia na francuski, gdzie najczęściej stosuje się system AZERTY. Nie zmieniłbym klawiatury w moim systemie operacyjnym, aby używać innego układu klawiatury. Oczywiście ważne jest, aby język klawiatury obsługiwał znaki diakrytyczne właściwe dla języka, w którym piszesz na klawiaturze.

Nie ma znaczenia, czy układ klawiatury jest taki czy inny, czy używasz różnych klawiatur na przemian i musisz przełączać się między różnymi układami klawiszy. Ważne jest, aby zawsze klikać klawisze odpowiednimi palcami. Lepiej jest patrzeć na klawiaturę i klikać przeznaczonym do tego palcem, niż pisać bez patrzenia na klawiaturę, ale robiąc to niepoprawnie i popełniając wiele błędów.