Ćwiczenie na szybkie, bezwzrokowe pisanie - lekcja 15

zamknij i zacznij pisać

W tej lekcji kursu pisania na klawiaturze skupmy się na środkowych palcach. Zauważ, że na lekcjach dotyczących górnego rzędu klawiszy na klawiaturze masz za zadanie opanowanie mniejszej liczby klawiszy niż w przypadku klawiszy tworzących litery. Jest tak, ponieważ opanowanie klawiszy w górnym rzędzie klawiatury jest trudniejsze. Jeśli nie użyłeś wszystkich dziesięciu palców do pisania na klawiaturze, prawdopodobnie często zastanawiałeś się, gdzie jest dany klawisz.

Wpisywanie w górnym rzędzie klawiatury jest dziwne, ponieważ mamy tam wiele znaków. Jest to najliczniejszy wiersz klawiatury, jeśli chodzi o liczbę klawiszy. Oba małe palce mają sześć klawiszy w górnym rzędzie do opanowania, podczas gdy palce serdeczne i środkowe są odpowiedzialne tylko za naciśnięcie dwóch klawiszy (jeden palec na jeden klawisz).

Jeśli lekcje nie są łatwe i wątpisz w sens uczenia się szybkiego pisania, zastanów się, ile czasu marnujesz, pisząc nieprawidłowo. Można rozważyć tutaj wiele indywidualnych przypadków. Każdy z nas ma inny harmonogram dnia. Każdy używa klawiatury do pisania w innym celu. Nawet jeśli nie wpiszesz dużo tekstu na komputerze lub innym urządzeniu, używasz go tylko do konsumpcji treści, to wciąż jest dużo czasu przez całe życie. Lepiej zacząć uczyć się pisania na klawiaturze teraz niż za dziesięć lat. Poza tym prawdopodobnie Twoja motywacja będzie tylko niższa. Przejdźmy więc do wpisywania kolejnych znaków na klawiaturze.