Tekst - "Rok 1984" George Orwell

zamknij i zacznij pisać
Mówiono, że gmach Ministerstwa Prawdy ma trzy tysiące pomieszczeń nad ziemią i tyleż
samo pod ziemią. W Londynie istniały jeszcze tylko trzy budynki o podobnych rozmiarach i
zbliżonym wyglądzie. Tak górowały nad resztą miasta, że z dachu Bloku Zwycięstwa dostrzegało
się je wszystkie równocześnie. Mieściły cztery ministerstwa, składające się na aparat rządowy:
Ministerstwo Prawdy, któremu podlegała prasa, rozrywka, oświata i sztuka, Ministerstwo Pokoju,
które zajmowało się prowadzeniem wojny, Ministerstwo Miłości, które pilnowało ładu i porządku,
wreszcie Ministerstwo Obfitości, sprawujące pieczę nad gospodarką. Ich nazwy, w nowomowie,
brzmiały następująco: Miniprawd, Minipax, Minimiło i Miniobfi.