Cvičenie strojopis 5: Lessons 1 - 4

zatvorte a začnite písať

Súhrn cvičení strojopis

V tomto cvičení strojopis klávesnice sa naučíte písať nasledujúce znaky: "f", "j", "d", "k", "g", "h", "s", "l", "a", "ô", "e", "i".

Dovoľte mi podeliť sa o niekoľko zábavných faktov a myšlienok týkajúcich sa strojopisu.

Rýchle písanie celých slov

strojopis zahŕňa rýchle a presné písanie celých slov. Na hodinách strojopisu sa používa promptné písanie jednotlivých kláves niekoľkokrát za sebou; v skutočnom živote sa to stáva zriedka. Keď trénujeme písanie celých slov, programujeme naše svaly, aby rozpoznali a reprodukovali bežné slová rýchlo a bez chýb. Táto technika je podobná rýchlemu čítaniu, kde význam slova pochopíme na prvý pohľad bez toho, aby sme sa sústredili na jednotlivé písmená. V angličtine rodení hovoriaci zvyčajne používajú približne 15 000 až 20 000 slovných skupín denne. Znalosť asi tisícky najbežnejších slovných skupín je však rozhodujúca pre efektívnu konverzáciu v jazyku. Znalosť 800 najbežnejších anglických slov vám poskytne 75 percent porozumenia hovorenej reči. Preto je nácvik písania najčastejšie používanej slovnej zásoby životne dôležitý, keďže na ňom v našej komunikácii veľmi záleží. Je to cenná zručnosť, ktorá urýchľuje písanie a pomáha celkovému porozumeniu jazyka a komunikácii, najmä ak si precvičujete písanie v cudzom jazyku.