Učiteľská zóna

Ak chcete používať učiteľskú zónu, musíte sa prihlásiť

Učiteľská zóna vám umožňuje sledovať rýchlosť a presnosť písania študentov na klávesnici.

Ak chcete začať, vytvorte triedu ( + úloha ).

Po vytvorení triedy budete presmerovaní na stránku zobrazenia triedy (zoznam všetkých vašich tried a ich prístupových kódov je na linajkovom papieri na ľavej strane obrazovky).

Do triedy môžete pridať študentov ( + študent ) a zadávať úlohy všetkým žiakom danej triedy ( + úloha ).


ukážková trieda
+ študent
študentský prístupový kód
Libby Kate
345345
Murphy Dade
000001
 
+ úloha
triedna práca
domáca úloha
prístupový kód triedy: C123456

Študent sa môže pripojiť k svojmu účtu v rámci triedy v študentskej zóne. Aby sa mohol pripojiť, zadá prístupový kód študenta alebo prístupový kód triedy a meno priradené tomuto študentovi:

 Dade
000001
pripojiť
 Kate
123456
kate libby
pripojiť
ukážková trieda