Nastavenie 


 
 
 

 


Nie je váš jazyk podporovaný? Dajte nám vedieť ALEBO
Definujte svoje vlastné priradenia kláves kliknutím na virtuálnu klávesnicu pod klávesom pomocou myši - upravte: kláves + Shift, kláves, kláves + Alt.
Kliknutím odstránite svoje mapovania predvolené mapovania kľúčov.

 
Váš prehliadač nepodporuje HTML 5 Canvas.
 

+Shift
+Alt
+Shift

+Alt

 
jednotka rýchlosti:
 
slov za minútu (WPM)
znakov za minútu (CTZ)
 
tému:
svetlý
tmavé
 
hlasitosť zvuku:
 
 
 
 
 

správanie kurzora:
pohybujúci sa kurzor
statický kurzor
 


 min.
 min.
 min.