Rýchle písanie na klávesnici cvičenie - Lekcia programovania: C#

zatvorte a začnite písať

C# (C-Sharp) je univerzálny programovací jazyk. Bol vyvinutý spoločnosťou Microsoft ako súčasť .NET Framework.

C# sa podobá programovacím jazykom C a C++. C# podporuje premenné so silným typom. C# nepovoľuje globálne funkcie ani premenné. C# používa priestory názvov, ktoré poskytujú rovnakú úroveň izolácie ako balíky Java alebo C++. Menné priestory je možné importovať.

C# má mechanizmus zbierania odpadu, ktorý zabraňuje úniku pamäte. Umožňuje nám pracovať s ukazovateľmi adresy pamäte, ale ak použijete tento mechanizmus, mal by byť označený ako nebezpečný.

C# podobne ako Java je jazyk, ktorý sa zvyčajne spája s veľkými firemnými projektmi.

Ak chcete rýchlejšie písať v C#, mohlo by vám to pomôcť s vašou firemnou kariérou. Písanie v C# sa príliš nelíši od písania kódu v Jave alebo C++. V kóde C# existuje veľa zložených zátvoriek, ktoré oddeľujú bloky kódu. Ak sa chcete naučiť písať v jazyku C-Sharp, mali by ste aspoň z času na čas použiť lekciu C# v AgileFingers, aby ste urýchlili písanie.