Rýchle písanie na klávesnici cvičenie - Lekcia programovania: JavaScript

zatvorte a začnite písať

Táto lekcia vás naučí, ako rýchlejšie písať kód JavaScript na klávesnici.

JavaScript používa veľmi podobnú syntax ako Java. Je to jeden z dôvodov, prečo má v názve „Java“. Hoci Java a JavaScirpt majú podobnú syntax, oba tieto jazyky sú zásadne odlišné. JavaScript je funkčný jazyk, zatiaľ čo Java je objektovo orientovaný. Napriek tomu došlo v oboch jazykoch k určitým zmenám, ktoré umožnili písať v Jave funkčný kód a JavaScript dostal niektoré dátové štruktúry, ako sú triedy, ktoré sú typické pre objektovo orientovaný jazyk.

Čo je skvelé na vývoji JavaScriptu, je schopnosť rýchlo vyvíjať kód. Svoj kód môžete okamžite spustiť vo vývojárskej konzole mnohých prehliadačov.

JavaScript je všade na internete. Oplatí sa naučiť dotykové písanie JavaScript kódu.