Písanie na klávesnici všetkými desiatimi prstami lekcie - naučte sa písať rýchlejšie - AgileFingers - lekciu 25

zatvorte a začnite písať

Do lekcie rýchleho písania slov pridáme čísla. Schopnosť písať čísla bez pozerania na klávesnicu je veľmi dôležitá. Klávesnica má v hornom riadku čísla. Skoršie hodiny sa týkali numerických kláves v sekvenčnom poradí a bolo navrhnuté, že to neboli práve najpríjemnejšie hodiny. Teraz tu však máme slová pretkané číslami. Táto lekcia bude o niečo zaujímavejšia...

Zaujímavejšie, samozrejme, čo sa týka hodín kurzu dotykové písanie. Pri príležitosti tejto lekcie, ktorá je vlastne poslednou lekciou v základnom bloku lekcií rýchleho písania, by som vám rád povedal, prečo AgileFingers vznikol. Na internete sú kurzy dotykového písania. Pred založením AgileFingers už boli dostupné online kurzy. Úlohou AgileFingers však bolo urobiť z priebehu dotykového písania čo najpríjemnejšiu interakciu. Viem, že učiť sa písať na klávesnici nie je vzrušujúca činnosť, tak nech je to niečo príjemné, použiteľné aj pre deti.

AgileFingers nie je len pre dospelých či tínedžerov, je to aj kurz dotykového písania pre deti. Zahŕňa hry, používa priateľskú ikonografiu. Nejde o chvastanie sa, že AgileFingers je skvelý kurz dotykového písania pre deti, ale ak máte pochybnosti, či deti v AgileFingers niečo zaujímavé nájdu, môžem potvrdiť, že áno. Deti, ktoré používajú AgileFingers, sa chcú nielen hrať hry s rýchlym písaním, ale s radosťou robia hodiny, dokonca viac ako texty, pretože hodiny sú jednoduchšie. S radosťou dosahujú ďalšie ciele. Každý rád niečo dosiahne a nezáleží na veku.