Rýchle písanie na klávesnici cvičenie - Lekcia programovania: PHP

zatvorte a začnite písať

PHP je všeobecný počítačový jazyk, ktorého hlavným cieľom je vytváranie webových stránok.

PHP kód je možné nasadiť na väčšinu webových serverov. Výsledkom skompilovaného PHP kódu môže byť akýkoľvek typ údajov, ale zvyčajne ide o HTML stránku.

Písanie kódu v PHP pomocou klávesnice je ako písanie kódu JavaScript pomocou JQuery, pretože symbol $ sa používa veľmi intenzívne. Symbol dolára sa používa ako variabilná predpona. Typ premennej nie je potrebné preddefinovať.

Funkcie a názvy nerozlišujú veľké a malé písmená, ale názvy premenných rozlišujú veľké a malé písmená. Pretože PHP nezávisí od dátových typov, je to voľne spojený počítačový jazyk.

PHP definuje veľa rôznych funkcií. Podporuje tiež definovanie tried. PHP používa zátvorky na oddelenie blokov kódu a príkazov, takže ich písanie je veľmi dôležité, ak sa chcete naučiť dotykové písanie v PHP. Podobne ako Java, PHP používa bodkočiarky na ukončenie riadkov kódu.