Rýchle písanie na klávesnici cvičenie - Lekcia programovania: Python

zatvorte a začnite písať

Táto lekcia je o písaní kódu Python.

V programovacom jazyku Python je veľmi dôležitá vec odsadenie. Preto by ste mali byť opatrní pri používaní "Enter"

Python nepoužíva hranaté zátvorky tak intenzívne ako jazyky ako Java alebo JavaScript. Bloky kódu nekončia bodkočiarkou, ale novým riadkom.

Python má svoju špecifickú konvenciu vytvárania premenných a názvov metód. Slová sú v tejto konvencii oddelené podčiarkovníkom. Zatiaľ čo názov triedy je napísaný v (hornom) CamelCase (nazývanom aj PascalCase alebo StudlyCase).