poslať opravu textu

Ak ste si všimli chybu v niektorom z preddefinovaných textov, môžete nám poslať návrh na opravu takéhoto textu. Môžete skopírovať celý pôvodný text do poľa"opravy" a odstrániť chyby. Môžete nám tiež dať vedieť, čo by sa malo opraviť. Uveďte čo najkonkrétnejšie, kde sú chyby a ako by sa mali opraviť. Sme vďační za vašu pomoc!

"Konrád Wallenrod" Adam Mickiewicz
"Hadí ostrov na Čiernom mori" Anton Timko
"Bašovci na Muránskom zámku" Samo Tomášik
"Srbský junák" Rehor Uram-Podtatranský
"Búrka v zátiší" Svetozár H. Vajanský
"Boženka" Terézia Vansová
"Cestování pod mořem" Jules Verne
"Pán světa" Jules Verne
"Kapitoly zo slovenskej literatúry" Jaroslav Vlček
"Keď boli Turkom..." Samo Vozár
"Prvotiny" Samo Vozár
"Vojna svetov" Herbert G. Wells
"Borzajovci" Jonáš Záborský
"Dačo o zemiakoch" Gustáv Zechenter-Laskomerský
"Päťdesiat rokov slovenského života" Gustáv Zechenter-Laskomerský
pôvodný text
korekcie