poslať opravu textu

Ak ste si všimli chybu v niektorom z preddefinovaných textov, môžete nám poslať návrh na opravu takéhoto textu. Môžete skopírovať celý pôvodný text do poľa"opravy" a odstrániť chyby. Môžete nám tiež dať vedieť, čo by sa malo opraviť. Uveďte čo najkonkrétnejšie, kde sú chyby a ako by sa mali opraviť. Sme vďační za vašu pomoc!

pôvodný text
korekcie