Fast on parmak klavye egzersizi - Programlama dersi: Python

kapatın ve yazmaya başlayın

Bu ders Python kodunu yazmakla ilgilidir.

Python programlama dilinde çok önemli bir şey girintidir. Bu nedenle, "Enter" kullanırken dikkatli olmalısınız.

Python, parantezleri Java veya JavaScript gibi diller kadar yoğun kullanmaz. Kod blokları noktalı virgülle değil, yeni bir satırla biter.

Python'un kendine özgü değişkenler ve yöntem adları oluşturma kuralları vardır. Bu düzende sözcükler alt çizgi ile ayrılır. Oysa bir sınıf adı (üstte) CamelCase'de yazılır (PascalCase veya StudlyCase olarak da adlandırılır).