Lærersone

Du må logge på for å kunne bruke lærersonen

Lærersonen lar deg spore studentenes tastaturhastighet og nøyaktighet.

For å komme i gang, opprett en klasse ( + oppgave ).

Når du har opprettet en klasse, vil du bli omdirigert til klassevisningssiden (listen over alle klassene dine og deres tilgangskoder er på et linjet papir på venstre side av skjermen).

Du kan legge til elever i en klasse ( + student ) og tilordne oppgaver til alle elevene i en gitt klasse ( + oppgave ).


prøveklasse
+ student
student tilgangskode
Libby Kate
345345
Murphy Dade
000001
 
+ oppgave
klasseromsarbeid
hjemmelekser
klasse tilgangskode: C123456

En student kan koble seg til kontoen sin i en klasse i studentsonen. For å koble til, skriver han inn en studenttilgangskode eller en klassetilgangskode og et navn som er tildelt studenten:

 Dade
000001
koble
 Kate
123456
kate libby
koble
prøveklasse