Touchmetoden øvelser: tekster

 min.
25 o/m
toppfart på 7 dager
siste hastighet
hastighet ≥ mål
kurve
  -
  -
 
-
  -
  -
 
-
  -
  -
 
-
tekster på engelsk