https://agilefingers.com
annonse

Tekst - "Sydpolen - Den norske sydpolsfærd med Fram" Roald Amundsen

lukk og begynn å skrive
Nordpolen er naadd. I ett nu spredtes nyheten over verden. Det maal, som saa mange hadde drømt om, som saa mange hadde arbeidet og lidt, ja ofret sit liv for - var naadd. Det var i september 1909 denne efterretning kom til os. I samme øieblik forstod jeg greit og tydelig, at den tredje Fram-færds oprindelige plan - utforskningen av nordpolarbassænget - stod paa vippebrættet. Her maatte handles hurtig og uten nølen, skulde ekspeditionen frelses. Like saa hurtig som nyheten hadde passert gjennem kabelen, like saa hurtig hadde jeg bestemt frontforandring - at gjøre helt om og vende næsen mot syd. Vistnok hadde jeg i min plan gjort opmerksom paa, at den tredje Fram-færd i ett og alt vilde bli en videnskabelig ekspedition og ikke befatte sig med rekordjagt, og vistnok hadde de mange bidragsydere, som saa varmt hadde støttet min sak, gjort dette med den oprindelig lagte plan for øie; men som forholdene nu hadde forandret sig, og saa liten utsigt som jeg nu hadde til at realisere min oprindelige plan, fandt jeg det hverken lavt eller illojalt overfor mine understøttere at slaa et slag, som med ett vilde bringe det hele paafote, - frelse de store utgifter, ekspeditionen allerede hadde hat, og frelse de mange bidrag fra at gaa i vasken. Det var derfor med god samvittighet jeg bestemte mig til at opsætte min oprindelige plan et aar eller to for i mellemtiden at søke at opdrive de manglende midler. Nordpolen, det næstsidste spørsmaal av populær interesse inden polarforskningen, var løst. Skulde det nu lykkes mig at vække interesse for mit foretagende, stod der intet andet igjen for mig at gjøre end at søke at løse det sidste store spørsmaal - Sydpolen. Jeg vet, der har været rettet bebreidelser mot mig, fordi jeg ikke straks fremla den utvidede plan, saa baade ekspeditionens bidragsydere og de forskere, som forberedte færder mot de samme egne, kunde lære den at kjende. Jeg vidste vel, at disse bebreidelser vilde komme og hadde derfor omhyggelig overveiet denne side av saken. Hvad de første - mine bidragsydere - angik, saa slog jeg mig snart til ro. De var alle store folk og hævet over diskussionen om anvendelsen av de beløp, de hadde ofret for saken. Saa stor tillid visste jeg, jeg hadde blandt disse folk, at de alle vilde opfatte forholdene ret og vite, at naar tiden kom, vilde deres bidrag bli nyttet i det øiemed de var git til. At jeg ikke tok feil, har jeg allerede nu hat utallige beviser for. Hvad de sidste angaar, - de andre antarktiske ekspeditioner, som planlagdes i denne tid, - saa skaffet heller ikke disse mig nogen større skrupler. Jeg visste jeg vilde bli istand til at underrette kaptein Scott om den utvidede plan, inden han forlot civilisationen, og da vilde jo nogen faa maaneder før eller senere ikke spille nogen større rolle. Scotts plan og utrustning var saa vidt forskjellig fra min plan og utrustning, at jeg betragtet det telegram, som jeg senere sendte ham med melding om, at vi søkte ned i de antarktiske egne, mere som et tegn paa høflighet end som en meddelelse, som selv i ringeste grad kunde bringe ham til at forandre sit program. Den engelske ekspedition var helt og holdent basert paa videnskabelige undersøkelser. Polen var bare en bisak, mens mine forlængede planer gjaldt Polen i første række. Videnskapen fik paa denne lille avstikker skjøtte sig selv; men jeg visste jo godt, at vi ikke kunde række Polen ad den vei, jeg hadde bestemt mig til at ta, uten i betragtelig grad at berike flere forskjellige grener av videnskapen. Utrustningen var helt forskjellig og jeg tviler paa, at kaptein Scott med sin store erfaring i sydpolarforskning, i noget punkt vilde ha veget fra de erfaringer, han engang hadde høstet, og forandret sit utstyr efter det utstyr, som jeg fandt det bedst at anvende. Baade i erfaring og i midler var jo jeg Scott langt underlegen. Hvad løitnant Shirase med Kaiman Maru angaar, saa forstod jeg hans plan saa, at han vilde vie Kong Edward VII's land hele sin opmerksomhet. Efterat jeg saaledes grundig hadde overveiet disse spørsmaal, kom jeg til de slutninger, jeg har nævnt, og min plan var ugjenkaldelig fattet. Om jeg paa dette tidspunkt hadde offentliggjort min hensigt, vilde dette bare ha git anledning til en hel del avisvrøvl og muligvis endt med, at barnet var blit kvalt i fødselen. Stille og rolig maatte alt forberedes. Min bror, hvis absolute taushet jeg kunde stole blindt paa, var den eneste jeg indviet i forandringen. Og mange og store tjenester ydet han mig i den tid vi var alene om kjendskapet. Saa kom løitnant Thv. Nilsen, - dengang "Fram"s næstkommanderende, nu "Fram"s fører - hjem, og jeg fandt øieblikkelig at maatte meddele ham min beslutning. Den maate, hvorpaa han optok det, gjorde mig tryg i mit valg av ham. Jeg forstod, at jeg i ham hadde faat ikke alene en dygtig og paalidelig mand, men ogsaa en god kamerat. Og dette var noget av det allervigtigste. Er forholdet mellem chef og næstkommanderende godt, kan mange ubehageligheter avverges og unødige plager undgaaes. Desuten medfører en god forstaaelse her en spire og et eksempel til god forstaaelse over hele fartøiet. Det var en stor lettelse at kaptein Nilsen i januar 1910 kom hjem og kunde hjælpe, - hvad han gjorde med en villighet, dygtighet og paalidelighet, som jeg ikke har ord nok for at berømme.
neste tekst
neste leksjon
Oppgave Enkel leksjon Leksjoner gruppe 1000 mest populære ord Tilbake til test
den beste måten å lære touchmetoden på er å bruke AgileFingers! *eksempeltekst /eksempeltekst Begynn å skrive Begynn å skrive. Lykke til! Trykk på tastaturet og begynn å skrive Trykk på hvilken som helst tast på ditt eget tastatur, og begynn deretter å skrive teksten Velkommen til AgileFingers! Dette er ditt siste forsøk på denne oppgaven! Sett deg mål Velg en leksjon Velg eller last opp en tekst Velg en oppgave Gratulerer! Poengsummen din oppfyller ditt nåværende mål. For sakte! Ditt nåværende mål er For unøyaktig! Minste nøyaktighet er Mål oppnådd!!! , men logg deg først på og resultatene dine blir lagret! Alternativer lagres i nettleseren din, ikke på brukerens konto. Hver konstruktive tilbakemelding er en flott gave! Ah, for en fin dag for vitenskapen!! Ugyldig epost Du er ikke logget inn øve på Lessons Fragmenter av tekster Feil ved lagring av data Bruk ditt eget, ikke det virtuelle tastaturet for å skrive. Tilfeldige ord Tekst ord per minutt tegn per minutt WPM CPM Oppgave Enkel leksjon Leksjoner gruppe Tekst Touchmetoden - lær å skrive raskere - AgileFingers Skriv mye raskere uten å se på tastaturet. Dette topp gratis online Touchmetoden kurset vil hjelpe deg å øke hastigheten og nøyaktigheten." Bestem hvor raskt du vil skrive - AgileFingers Når du lærer å skrive raskere er det viktig å sette deg et mål. Prøv å oppnå det. Hvis du oppnår målet, sett deg et høyere mål. Touchmetoden - AgileFingers Du kan skrive raskere. Hver av fingrene skriver i en annen hastighet. Hver finger er ansvarlig for å klikke på et bestemt område på tastaturet. Øv deg på hurtigskriving på fulle tekster - AgileFingers Velg en fulltekst for å trene raskt. Touchmetoden test - AgileFingers Test om du skriver så fort som du tror du gjør. Hvis du ikke gjør det, ikke bekymre deg. Bare øv deg mer med AgileFingeres, etter hvert vil du nå målet ditt. Testens oppgave Touchmetoden test - oppgave: Din mening om AgileFingers Del tankene dine om AgileFingers. Vi kan helt sikkert gjøre dette kurset bedre. La oss jobbe sammen om det Lekse Rask skriveøvelse: Min egen tekst - AgileFingers Eksempeltekst - AgileFingers Touchmetoden trening Rask touchmetoden trening Lær touchmetoden ved å spille spill - AgileFingers Å lære touchmetoden er ikke det mest behagelige tingen å gjøre, men AgileFingers gjør det mer interessant. Lær å skrive raskere ved å spille et spill! Sheep Rescue - tangentbordspill - AgileFingers Lær touchmetoden ved å spille"Saue Redning" - spill som lærer hvordan du skriver raskere og mer nøyaktig. Trykk på riktig tast og få poeng for din tapperhet. Star Words - tangentbordspilling - AgileFingers Master touchmetoden ved å spille"Stjerneord" - spill som vil gjøre at du skriver mye raskere. Dette spillet er en del av AgileFingers-kurset. Brukerprofil - AgileFingers Brukerprofil for AgileFingers Logg inn / registrer deg - AgileFingers Autentisering for AgileFingers innstillinger - AgileFingers Innstillinger for AgileFingers - touchmetoden online Lær elevene hvordan du skriver raskere - AgileFingers Sone for lærere som ønsker å forbedre skriveferdighetene til elevene sine. Du kan starte en leksjon i klasserommet eller tilordne elevene dine. Se hvordan de skriver raskere og raskere. Student sone for deg som ønsker å lære touchmetoden - AgileFingers Ta touchmetoden. Læreren din vil veilede deg i touchmetoden-saker. pekefinger langfinger ringfingeren lillefingeren alle fingrene rad Lekse: fingre indre Tilfeldige ord Tilfeldige ord og tall Vanligste ord tall /pekefinger /langfinger /ringfingeren /lillefingeren /alle-fingre /rad /lekse /fingre /indre /random-ord /tilfeldige-ord-nummer /test /single-leksjon /leksjoner-gruppe /leksjoner https://agilefingers.com/no /tekst /tekster /oppgave /mest-vanlig /hjemmelekser /klasserom-arbeid /student /sammendrag hjemmelekser klasseromsarbeid En gang til Prøv igjen
begynn å skrive!