Snabb maskinskrivning - Programmeringslektion: JavaScript

stäng och börja skriva

Den här lektionen lär dig hur du snabbare skriver in JavaScript-kod på tangentbordet.

JavaScript använder en mycket liknande syntax som Java. Det är en av anledningarna till att den har "Java" i sitt namn. Även om Java och JavaScirpt har liknande syntax är båda dessa språk fundamentalt olika. JavaScript är ett funktionellt språk medan Java är objektorienterat. Ändå har det skett några förändringar på båda språken som gjorde det möjligt att skriva i Java en funktionskod och JavaScript fick några datastrukturer som klasser som är typiska för ett objektorienterat språk.

Det som är bra med JavaScript-utveckling är förmågan att utveckla kod snabbt. Du kan köra din kod direkt i utvecklarkonsolen i många webbläsare.

JavaScript finns överallt på Internet. Det är värt att lära sig pekskrivning av JavaScript-kod.