Snabb maskinskrivning - Programmeringslektion: Python

stäng och börja skriva

Den här lektionen handlar om att skriva Python-kod.

I Pythons programmeringsspråk är en mycket viktig sak indragning. Därför bör du vara försiktig med att använda "Enter"

Python använder inte parenteser så intensivt som språk som Java eller JavaScript. Kodblock slutar inte med semikolon utan med en ny rad.

Python har sin specifika konvention att skapa variabler och metodnamn. Ord är åtskilda av en understrykning i denna konvention. Medan ett klassnamn skrivs i (övre) CamelCase (kallas även PascalCase eller StudlyCase).